เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบมัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox SC2020 (20แผ่น/นาที)

 • คุณสมบัติ : ถ่ายเอกสารขาวดำและสี, พิมพ์ขาว-ดำและสี, สแกนเอกสารสี
 • ความเร็ว (ขาวดำและสี) : สูงสุด 20 แผ่นต่อนาทีสำหรับขนาด A4
 • รองรับกระดาษใหญ่สุดขนาด A3
 • ฟังก์ชันเพิ่มเติม : ฟังก์ชันถ่ายบัตรประชาชน, Book Copy, Watermark Print
 • ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ
 • ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ, พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
 • อินเทอร์เฟซ (มาตรฐาน) : Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX
 • รองรับการทำงาน 10,000 หน้าต่อเดือน
 • รับประกันอะไหล่ 1 ปี

 

 

 

 

คุณสมบัติถ่ายเอกสาร

 1. ความเร็วในการทำสำเนา20 แผ่นต่อนาที
 2. ระบบการทำภาพดิจิตอล ระบบ LED
 3. ความละเอียด1,200 x 2,400 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)
 4. เวลาในการอุ่นเครื่อง39 วินาที
 5. เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรกขาว-ดำ : 8.6 วินาที   สี : 10.8 วินาที
 6. หน่วยความจำมาตรฐานMemory : 512 MB  HDD : N/A
 7. ระบบการย่อ/ขยาย 25 - 400 % (เพิ่มได้ระดับละ 1%)
 8. การบรรจุกระดาษ มาตรฐาน ถาด 1 บรรจุ 250 แผ่น / ถาดบรรจุกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น    อุปกรณ์เสริม One Tray Module: ถาด 2 บรรจุ 500 แผ่น บรรจุกระดาษได้สูงสุด 850 แผ่น (กรณีติดตั้งอุปกรณ์เสริม)
 9. การรองรับกระดาษต้นฉบับ (DADF)  110 แผ่น (80 แกรม)  หน้าเดียว 38 - 128 แกรมสองหน้า 50 - 28 แกรม
 10. การทำสำเนาต่อเนื่อง 999 แผ่น
 11. การรองรับกระดาษทำสำเนา  ถาด 1: 60 - 90 แกรม  ถาด 2 (อุปกรณ์เสริม) : 60 - 256 แกรม ถาดบรรจุกระดาษด้านข้าง: 60 - 216 แกรม  หน้าจอ หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว
 12. Lighten / Darken  ปรับความเข้มจางของสำเนาเอกสารได้ 5 ระดับ
 13. Original Type  เลือกชนิดของต้นฉบับให้เหมาะสมกับการทำสำเนา (Text, Photo & Text, Photo)
 14. 2-Sided Copying  สามารถถ่ายเอกสารได้หน้า-หลัง กลับสำเนาให้อัตโนมัติ
 15. Collated  เลือกจัดชุดสำเนา
 16. Edge Erase  สามารถลบขอบสำเนาทั้ง 4 ด้าน
 17. Reduce / Enlarge  ย่อ-ขยาย เอกสารที่ต้องการทำสำเนา
 18. Pages per Side (N-Up) รวมต้นฉบับหลายแผ่นให้อยู่ในแผ่นเดียว
 19. Original Size ปรับขนาดเอกสารให้ตรงตามเอกสารต้นฉบับโดยเลือกตามขนาดมาตรฐานหรือขนาดตามต้องการ
 20. Sharpness  กาหนดระดับความคมชัดของสำเนา
 21. Background Suppression  ปรับคุณภาพของสำเนาจากต้นฉบับที่มีพื้นสีให้มีความคมชัดมากขึ้น
 22. ID Card Copying  สามารถทาสำเนาบัตรหน้า-หลังให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียว

 

คุณสมบัติในการพิมพ์

 1. ความเร็วในการพิมพ์  ขาว-ดา : 20 แผ่นต่อนาที (A4 LEF)
 2. ความละเอียด   สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)
 3. ภาษาในการพิมพ์ (Driver)  PCL6, PCL5e, HBPL (Host Based Print Language)
 4. การเชื่อมต่อ  Ethernet 100Base-TX/10Base-T, USB 2.0
 5. ระบบที่รองรับ Windows XP / Vista / 7/ 8 /8.1, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2/ 2012 / 2012R2 Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
 6. Protocol  TCP/IP v4,v6 (Ipd, Port9100, SMB, WSD)
 7. 2 Sided Print  พิมพ์เอกสาร 2 หน้าพร้อมกลับสำเนาอัตโนมัติ
 8. Collated Rotation  เลือกจัดชุดสำเนาและให้เอกสารจัดเรียงแบบไขว้เป็นชุดๆ
 9. Toner Saver  การทาสำเนาโดยลดปริมาณการใช้หมึก
 10. Image Shift  เลื่อนขอบเอกสารได้ 4 ด้าน
 11. Booklet  สั่งพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือพร้อมจัดเรียงหน้าให้อัตโนมัติ
 12. Poster  ขยายภาพให้มากกว่ากระดาษ A3 โดยนามาต่อกันเป็นรูปเดียว
 13. Watermark  สามารถสั่งพิมพ์เอกสารแทรกลายน้าเป็นพื้นหลัง
 14. Annotation  เลือกแทรกข้อความที่หัวหรือท้ายเอกสาร เช่น วันที่ เวลา เลขหน้าเอกสาร ชื่อเอกสาร และอื่นๆ
 15. CentreWare Internet Service  การตรวจสอบสถานภาพ ตั้งค่าและแก้ไขระบบของครื่องผ่านเว็บเบราวเซอร์Multiple-Up  รวมต้นฉบับหลายแผ่นให้อยู่ในแผ่นเดียว (ได้สูงสุดถึง 32 in 1)

 

คุณสมบัติในการสแกน

 1. ความเร็วในการสแกน ขาว-ดำ : 24 หน้าต่อนาที  สี : 19 หน้าต่อนาที  (A4 LEF, 200 dpi)

 2. ความละเอียด  ขาว-ดำ : 600/400/300/200/150 dpi   สี : 400/300/200/150 dpi

 3. ขนาดเอกสารต้นฉบับ สูงสุด A3

 4. ระบบที่รองรับ  Windows XP / Vista / 7/ 8 /8.1, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2/ 2012 / 2012R2/ Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9

 5. การเชื่อมต่อ – USB Connectivity  USB1.1 / 2.0  File Format ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ในการสแกน

 6. Scan to PCDriver  TWAIN / WIA การเชื่อมต่อ – NETWORK Connectivity Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T File Format  ขาว-ดำ: PDF / TIFF / XDW  สี : PDF / JPEG / TIFF / XDW  Scan to PC Protocol TCP/IP (SMB, FTP, WSD)

 7. Scan to e-mail  Protocol TPC/IP (SMTP Authentication)
 8. 2 Sided Scanning  สแกนเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
 9. Edge Erase  กาหนดในลบขอบดำรอบๆเอกสาร
 10. Resolution  ตั้งค่าความละเอียดในการสแกน
 11. Original Size  ตั้งค่าขนาดของงานสแกนให้เหมาะกับเอกสารต้นฉบับ
 12. Lighten / Darken  ปรับความเข้ม/จางของงานสแกน
 13. Sharpness  ปรับความคมชัดของงานสแกน
 14. Auto Background Suppression  ปรับคุณภาพงานสแกนกับต้นฉบับที่มีพื้นสี
 15. Scan Address Book  บันทึกได้ 100 e-mail สาหรับการ Scan to e-mail  บันทึกได้ 32 ปลายทาง สาหรับการ Scan to SMB/FTP

 

คุณสมบัติในการรับส่ง FAX (option)

 1. ความเร็วในการส่ง Fax  3 วินาทีต่อแผ่น
 2. ขนาดเอกสารต้นฉบับ  สูงสุด A3 (รวมทั้งเอกสารที่เป็นหนังสือ วัตถุ นามบัตร ฯลฯ)
 3. ขนาดของกระดาษที่บันทึก  กระดาษขนาด A4 - A3
 4. ความเร็วในการส่งข้อมูล  ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 33,600 kbps (G3)
 5. ความละเอียดในการทำงาน  Standard: 200 x 100 dpi (7.9 x 3.9 dots/mm), 8 x 3.85 lines/mm Fine: 200 x 200 dpi (7.9 x 7.9 dots/mm), 8 x 7.7 lines/mm  Super Fine: 400 x 400 dpi (15.7 x 15.7 dots/mm), 16 x 15.4 lines/mm
 6. ระบบในการบีบอัดข้อมูล  MH, MR, MMR, JBIG
 7. สายแฟกซ์  1 line
 8. Speed dial  สร้างหมายเลขโทรด่วนได้ 200 หมายเลข
 9. Fax Forward ส่งเอกสารแฟกซ์ที่ได้รับไปยัง E-mail หรือ Server (SMB/FTP)
 10. Resolution  ตั้งค่าความละเอียดในการส่งเอกสารแฟกซ์
 11. Lighthen / Darken  ปรับความเข้ม/จางของเอกสาร
 12. Address Book บันทึกหมายเลขได้ 200 หมายเลขและสร้าง Group ได้ 6 Group (ผ่าน admin mode หรือ CWIS)
 13. 2-Sided Scanning  ส่งแฟกซ์ต้นฉบับที่มี 2 หน้าได้โดยอัตโนมัติ
 14. Send Priority  กาหนดลำดับความสาคัญในการส่งเมื่อมีแฟกซ์อื่นๆรอดาเนินการอยู่
 15. Edge Erage  กาหนดให้ลบขอบดำรอบๆเอกสาร
 16. Polling Receive  ใช้ในการส่งคาสั่งไปยังเครื่องระยะไกลเพื่อรับเอกสารที่บันทึกไว้บนเครื่อง
 17. Auto Redial เครื่องจะหมุนเรียกปลายทางให้ใหม่ เมื่อสายปลายทางไม่ว่าง
 18. ECM (Error Connection Mode)  ส่งแฟกซ์อีกครั้งในกรณีที่ส่งไม่สาเร็จอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการส่งหรือจากปัญหาอื่นๆ
 19. Job Status  ตรวจสอบดูงานที่ส่งหรือรับว่าเรียบร้อยหรือไม่จากหน้าจอของเครื่อง
 20. Delayed Send  ตั้งเวลาส่งเอกสารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
 21. On-hook Dial  ส่งแฟกซ์โดยใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อสายได้
 22. Junk Fax Filter  การป้องกันแฟกซ์ขยะ

 

คุณสมบัติในการรับส่ง FAX จากคอมพิวเตอร์ (Option)

 1. ความเร็วในการส่ง FAX  3 วินาทีต่อแผ่น
 2. ขนาดต้นฉบับ  A3, B4, A4
 3. ระบบที่สนับสนุนเครื่อง  Windows XP / Vista / 7/ 8 /8.1, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2/ 2012 / 2012R2 Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
 4. ความละเอียดในการทำภาพเหมือนคุณสมบัติของแฟกซ์
 5. Direct Fax Address book สามารถบันทึกชื่อลูกค้าและเบอร์แฟกซ์ไว้ที่ Driver ได้ 500 หมายเลข (ผ่าน Address book editor)

 

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. Auditron 50 users สาหรับ Copy และ Print
 2. Thai localized pack  สติ๊กเกอร์เมนูภาษาไทย (อุปกรณ์เสริม)
 3. Printing & Scanning from Mobile Devices สั่งพิมพ์หรือสแกนงานผ่านอุปกรณ์พกพาบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่าน FX Print Utility
 4. Printer Setup Utility โปรแกรมช่วยในการ set IP เครื่องผ่านคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

฿65,000
จำนวน:
Visitors: 537,234