เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น Sharp BP-21m22 (22 แผ่น/นาที)

 

 

 

 


SHARP
Digital Laser Copier Multifunction System
คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร
1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สร้างภาพโดยระบบ Laser ให้ความคมชัดสูง ใช้หมึกชนิดผง
2. สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 6.4 วินาที
3. ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 25 วินาที
4. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 และ ปริ้น 600 X 600 จุดต่อตารางนิ้ว และแยกระดับได้ถึง 256 ระดับ
5. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 22 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4)
6. ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น/ครั้ง
7. ตั้งจำนวนการถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ 1- 990 แผ่น
8. หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 1 กิ๊กกะไบท์ (GB)
9. หน้าจอการใช้ที่แสดงผลได้ถึง 5 บรรทัด (LCD 5-line)
10. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด สูงสุด A3
11. สามารถถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ขนาค A5 จนถึงขนาดใหญ่สุด A3
12. สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่บายพาสได้ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 200 แกรม และถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาด 1 ได้ตั้งแต่ 60 แกรม
ถึง 105 แกรม
13. สามารถป้อนกระดาษได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น จำนวน 2 ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น 
14. สามารถเพิ่มถาดกระดาษในการถ่ายเอกสารลงบนกระดาษที่มีความหนา หรือ กระดาษขนาดพิเศษต่าง ๆ ได้อีก 2 ถาด รวม 1,100 แผ่น (Option)
15. สามารถ ย่อ - ขยาย ด้วยระบบ Z00m ตั้งแต่ขนาด 250 - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1% (25% - 200% โดยใช้ RSPF เพิ่มได้ทีละ 1%)
16. มีระบบการย่อ -ขยายในรูปแบบมาตราฐาน 11 ขนาด (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)
17. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับทุกประเภท ลายเซ็น, รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว, ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอและสามารถถ่ายเอกสารจาก
วัตถุสามมิติ รวมทั้งการถ่ายเอกสารจากหนังสือโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม
18. ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และการปรับความเข้ม-จางตามความต้องการ
19. สามารถถ่าย หรือ พิมพ์สำเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying
20. ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก
21. ระบบ Margin shif สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนาได้ตั้งแต่ 0 - 20 มม.เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรูเอกสาร
22. ระบบเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดของต้นฉบับ (Auto Paper Selection)
23. ระบบเลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดายสำเนาที่ใช้(Auto)
24. ระบบ Sorting สามารถจัดเรียง หรือ แยกกลุ่มสำเนาได้อัตโนมัติ
25. สามารถตั้งรหัสเฉพาะผู้ใช้ได้ถึง 30 รหัส (Account) และสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ (ตั้งรหัสเป็นตัวเลข 5 หลัก
26. มีสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด, กระดาบหมด, ผงหมึกมีปริมาณน้อย หรือ เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง ฯลฯ
27. เทคโนโลยี SOPM (Scan One Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและสามารถทำสำเนาได้หลายแผ่น
28.สามารถถ่ายสำเนาที่เป็นบัตรประชาชน (ID Card) มีปุ่มที่แผงควบคุม
29. สามารถถ่ายเอกสารสองหน้าได้ด้วยระบบ RSPF (Reversing Single Pass Feeder)
30. สามารถรองรับกระดาษขาออกได้ถึง 250 แผ่น (Output Capacity)
31. ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก
32. รองรับการใช้งานการสั่งพิมพ์และสแกนด้วยอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ระบบปฏิบัติการ iOS & Android พิมพ์ได้แค่ JPEG
(พิมพ์ไฟล์ PDF ติด Opt:MX-PK 11)
33. ขนาดเครื่อง (W*D*H) 599 x 608 x 743 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัม
34. การใช้กระแสไฟฟ้า สูงสุด 1.2 กิโลวัตต์ (KW) อัตราแรงดันไฟฟ้า AC +- 10%, 50/60 Hz
35. มีระบบกลับข้อมูลต้นฉบับที่สแกน (Image Rotation) เพื่อให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่
36. ระบบ Slow scan สามารถถ่ายเอกสารโดยมีต้นฉบับมีขนาดบางเพื่อป้องกันต้นฉบับเสียหาย


คุณสมบัติเครื่องพิมพ์เครือข่าย
1. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ โดยมีความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
2. ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่นต่อนาที (A4)
3. สามารถพิมพ์เอกสาร ได้ตั้งแต่ขนาด A5 - 43
4. สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล
5. หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 1 กิ๊กกะไบท์ (GB)
6. รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆได้แก่ Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 20 19
MAC OS Mac OS 10.9, 10.10. 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 *(ติด Opt:MX-PK11)
7. Port สำหรับการเชื่อมต่อ แบบ USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
8. เทคโนโลยี RIP Once/Print Many ที่สามารถส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว เพื่อพิมพ์เอกสารหลาย ๆ ชุดได้
9. ระบบ Duplex Print ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้
10. ระบบ N-up สามารถพิมพ์เอกสาร 2 ,4 ,6 ,8 , 9 ,16 หน้า ลงในเอกสารฉบับเดียว
11. สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ -ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษสำเนาที่ใช้ (Zoom)
12. ภาษาในการสั่งพิมพ์ PCL6
13. ระบบ Job offset output สามารถแยกเอกสารจากการพิมพ์ของแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เอกสารปะปนกัน
14. ระบบ Direct Print เป็นการสั่งพิมพ์งานโดยผ่าน USB Memoryโดยตรงสามารถรองรับไฟล์ JPEG,TIFF
*(ปริ้นไฟล์ PDF ติด Opt:MX-PK11)
15. โปรโตคอลในการสั่งพิมพ์ TCP/IP (IPv4),LPR.RAW,IPP,SMB,WSD
16. รองรับภาษา PCL 80 Fonts
17. ระบบ Print Policy ในกรณีเครื่องพิมพ์มีการใช้รหัสเพื่อป้องกันผู้ใช้งานแก้ไขในส่วนของรหัสในการสั่งพิมพ์ระบบจะทำการบังคับให้
ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรหัสของตนเองได้
18. ระบบ สามารถสั่งพิมพ์ลายน้ำ (Watermarks) ลงบนสำเนาได้
19. ระบบ RSPF (Reversing Single Pass Feeder) ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้
20. ระบบ Cover / Insert Print เพื่อทำปกและแทรกงานเอกสารในเวลาเดียวกัน
21. ระบบ Auto Job Control Review ระบบยืนยันรหัสก่อนการสั่งพิมพ์ ในกรณีเครื่องพิมพ์มีการตั้งรหัสการใช้งาน เพื่อยืนยันความถูกต้องของ
ผู้ใช้
22. ระบบ Use driver to render JPEG ในกรณีที่ต้นฉบับมีรูปแบบไฟล์ JPEG ภาษาในการสั่งพิมพ์มีระบบประมวลผลให้คุณภาพของสำเนามี
คุณภาพดีขึ้น
23. ระบบ Print Position สามารถเลือกตำแหน่งในการพิมพ์เอกสารได้
24. ระบบ User profile สามารถบันทึกการตั้งค่าและการเลือกระบบการพิมพ์เอกสารไว้เป็นโปรไฟล์ส่วนบุคคลได้
25. ระบบ Mirror image สามารถถ่ายเอกสารให้สำเนากลับด้านเสมือนส่องกระจก


คุณสมบัติเครื่องสแกนเนอร์เครือข่าย
1. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 400x600 dpi
2. เลือกคุณภาพงานสแกนได้ทั้ง สี และ ขาว/ดำ
3. รูปแบบในการสแกน TIFF,, PDF, *JPEG (Color Only)
4. สามารถสแกนไปยังต้นทาง Scan to USB memory
5. ความเร็วในการสแกนต้นฉบับ 37 แผ่น/นาที (A4) ในรูปแบบของสี และ ขวา-คำ
6. สามารถสแกนเอกสารหน้า-หลัง ได้โดยอัตโนมัติ
7. สามารถสร้างปลายทางได้ 200 ปลายทาง
8. ความละเอียดในการสแกน Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600*
9. ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น
10. สามารถสแกนเอกสารหน้าหลังได้โดยอัตโนมัติ
11. สามารถสแกนไปยังรายชื่อหรือกลุ่มของรายชื่อได้มากกว่าสองรายชื่อหรือสองกลุ่มขึ้นไปพร้อมกัน
12. มี Network Scanner Tools ช่วยจัดการรายชื่อในส่วนงานสแกน
13. สามารถสแกนไปยังปลายทางได้หลายปลายทาง E-mail, FTP, Shared folder (SMB), ., USB, Desktop*(*Requires Software NST-Lite)
ดาวโหลดได้ตามลิ้งนี้ https://global.sharp/restricted/ products/copier/downloads/select us software.htm
14. ระบบ Slow scan สามารถถ่ายเอกสารโดยมีต้นฉบับมีขนาดบางเพื่อป้องกันต้นฉบับเสียหาย

 

ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติสามารถอ่านต้นฉบับ 2 หน้าได้ บรรจุต้นฉบับได้ 100 แผ่น

 

ช่องเสียบ USB drive สำหรับสั่งพิมพ์หรือเก็บเอกสารที่สแกน

 

   

สแกนเอกสารไปยังช่องเสียบ USB memory และ E-mail, FTP, Shared folder (SMB), ., USB, Desktop  (Requires Software NST-Lite)

 

สามารถต่อชุด WIFI ในเครื่องได้ (Option)

 

 

 

Visitors: 614,857