เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น Sharp BP-30m31 (31แผ่น/นาที)

 

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร 

1. เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำระบบดิจิตอล สร้างภาพโดย ระบบ Digital Laser  

2. ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาว-ดำ 31 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4) 

3. หน้าจอการใช้งานสี LCD ระบบสัมผัส แบบ W-SVGA ขนาด 7 

4. เครื่องรองรับกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A5 (5 ½ x 8 ½”) จนถึงขนาดใหญ่สุด A3 (11 x 17”) 

5. เครื่องสามารถรองรับปริมาณกระดาษได้รวม 1,100 แผ่น สามารถป้อนกระดาษได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดละ 500 แผ่น 

จำนวน 2 ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด เพื่อความสะดวกในการถ่ายเอกสารลงบนกระดาษที่มีความหนาหรือ 

กระดาษขนาดพิเศษต่าง ๆ 

6. เครื่องสามารถเพิ่มปริมาณการรองรับกระดาษได้สูงสุดถึง 2,100 แผ่น (เมื่อติดตั้งถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น x2 ถาด + ถาดป้อนกระดาษ ด้านข้าง 100 แผ่น + อุปกรณ์เสริมถาดกระดาษ 2,100 แผ่น) 

7. สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดได้ตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 105 แกรมที่ถาด1, ถาด 2-4 ได้ตั้งแต่ 60 ถึง 200 แกรม ถ่ายสำเนาลงบน กระดาษหนาที่ถาดป้อนกระดาษ ด้านข้างได้ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 200 แกรม 

8. สามารถถ่ายเอกสารสองหน้าได้ด้วยระบบ RSPF (Reversing Single Pass Feeder) 

9. มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติในตัวเครื่อง 

10. ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง 19 วินาที 

11. หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 4 กิกกะไบท์ (GB) copy/print shared 

12. หน่วยความจุ (HDD) ขนาด 128 GB SSD Standard (สามารถเพิ Hard Disk ได้โดยติด Option BP-SD10 512 GB SSD ) 

13. ขนาดเครื่อง (W*D*H) 620 x 614 x 830 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 49 กิโลกรัม 

14. การใช้กระแสไฟฟ้า สูงสุด 1.45 กิโลวัตต์ (kW) 220  240 Volt, สูงสุด 1.44 กิโลวัตต์ (kW) 110  127 Volt 

15. สามารถรองรับการถ่ายสำเนาเอกสารต้นฉบับได้ถึงขนาด A3 (11 x 17”) 

16. สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 4.3 ขาวดำ 

17. ตั้งจำนวนการถ่ายสำเนาต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1- 9,999 แผ่น 

18. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร/พิมพ์ ขาว-ดำ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว สีดำได้ถึง 256 ระดับ 

19. สามารถ ย่อ - ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% (RSPF 25% - 200%)  เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1% 

20. ปุ่มเลือกการย่อ--ขยาย ขนาดมาตรฐานซึ่งกำหนดไว้ถึง 11 ขนาด  (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%) 

21. ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับปริมาณกระดาษได้ถึง 10 0 แผ่น 

22. สามารถรองรับกระดาษขาออกได้ถึง 500 แผ่น (Output Capacity) 

23. สามารถจำลองหน้าจอเสมือนการใช้งานในฟังก์ชั่นถ่ายเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้ (Remote Front Panel) 

24. สามารถสั่งแสดงตัวอย่างและแก้ไขเอกสารการถ่ายเอกสารก่อนถ่ายเอกสารจริงผ่านหน้าจอ Control Panel ด้วยฟังก์ชั่ Preview 

25. สามารถเรียกดูตัวอย่างงานที่ต้องการพิมพ์จากหน้าจอ Control Panel 

26. สามารถเรียกดูตัวอย่างงานที่ต้องการแฟกซ์จากหน้าจอ Control Panel 

27. ระบบ XY Zoom เลือกการย่อ-ขยายเฉพาะส่วน สามารถเลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอน หรือ แนวตั้ง เพียงอย่างเดียวได้ 

28. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับทุกประเภท ลายเซ็น, รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว, ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอและสามารถถ่ายเอกสาร จากวัตถุสาม มิติ รวมทั้งการถ่ายเอกสารจากหนังสือโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม 

29. ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และแบบ Text, Text/Printed photo, Printed photo, Text/Photo, Photo, Map, Pale- color document รวมถึงสามารถปรับความเข้มจางในแต่ละแบบได้ 9 ระดับ 

30. ระบบ Dual Page Copy สามารถถ่ายเอกสาร ที่เป็นหน้าคู่ จะได้สำเนาแยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ 

31. มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้ (Booklet) 

32. มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้จากต้นฉบับที่เป็นหนังสือโดยไม่ต้องแยกต้นฉบับออกจากกัน (Book Copy) 

33. สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อบันทึกการทำงาน (Job Programs) ในโหมด Copy และ Image Send ได้ถึง 48 โปรแกรม 

34. มีระบบกลับข้อมูลต้นบับที่สแกน (Image Rotation) เพื่อให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่ 

35. มีระบบลบขอบของสำเนาทางด้านขอบทั้งสีด้าน,สันกลาง,ด้านข้าง หรือเฉพาะทางส่วนที่ต้องการอย่างเดียวได้ (Erase) 

36. ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนา ได้ตั้งแต่ 0  20 มม. เพื่อให้มีพืที่สำหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรูเอกสาร ทั้งด้านซ้าย,ขวา หรือทางด้านบน 

37. สามารถทำการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น หรือ 8 แผ่น ลงในสำเนาแผ่นเดียวได้ (N-UP) 

38. ระบบ B/W Reverse การปรับโทนสีของต้นฉบับที่สแกนแล้ว จากสีดำเป็นขาว หรือ ขาวเป็นดำ 

39. ระบบ Auto Paper Selection เลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดของต้นฉบับ 

40. ระบบเลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษ สำเนาที่ใช้ 

41. ระบบ Stamp สามารถทำการเพิ่มข้อความ, วันที่ลงบนสำเนาโดยระบุตำแหน่งที่ต้องการได้ 6 จุด 

42. ระบบ Watermark สามารถสร้างลายน้ำาลงบนงานเอกสารด้วยข้อความ เช่น Proof หรือรูปภาพ (Custom Image) ที่ต้องการลงบนเอกสารได้ 

43. ระบบ Page Numbering สามารถใส่เลขหน้า โดยระบุตำแหน่งด้านบนหรือด้านล่างได้ซึ่งระบบจะเรียงเลขหน้าให้อัตโนมัติ 

44. ระบบ Proof Copy กรณีต้องการถ่ายเอกสารหลายชุด สามารถทดลองถ่ายเอกสารตัวอย่างให้ดูก่อน แล้วจึงค่อยสั่งงานจริง 

45. ระบบ Photo Repeat สำหรับทำสำเนา เช่น นามบัตร เป็นต้น 

46. ระบบ Centering สามารถถ่ายต้นฉบับให้ลงกึ่งกลางของสำเนา ได้อย่างพอดี 

47. ระบบ Slow Scan สำหรับป้องกันความเสียหายของต้นฉบับที่มีความบาง 

48. ระบบ Cover Insertion สามารถแทรกปกหน้า และ ปกหลังได้ 

49. ระบบ Sorting สามารถจัดเรียง หรือ แยกกลุ่มสำเนาได้อัตโนมัติ 

50. เทคโนโลยี SOPM (Scan Once Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและทำสำเนาได้หลายแผ่น 

51. ระบบ Tap Copy สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษสำหรับทำเป็น Index กั้นแฟ้มเอกสารได้ 

52. ระบบ Print Release สามารถรับงานจากเครื่องถ่ายเอกสารในเครือข่ายเดียวกัน รองรับสูงสุด 4 เครื่อง 

53. ระบบ Transparency Insertion สามารถถ่ายแผ่นใสและสามารถมีกระดาษคั่น กลางระหว่างแผ่นได้เพื่อป้องกันการติดกันของแผ่นใส 

54. ระบบ Job Build สามารถอ่านต้นฉบับเก็บเข้าหน่วยความจำกรณีมีต้นฉบับมีจำนวนมากกว่าที่ชุดป้อนต้นฉบับรองรับและอีกทั้งยังต้องการสำเนา หลาย ๆ ชุดอีกด้วย 

55. ระบบ Mirror image สามารถถ่ายเอกสารโดยสำเนา กลับด้านเสมือนส่องกระจก 

56. ระบบ Original Count ระบบจะทำการนับจำนวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อความถูกต้องในการอ่านต้นฉบับ 

57. ระบบ Card shot สามารถถ่ายต้นฉบับขนาดบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง  

และระบบจะจัดสมมาตรโดยไม่ต้องกลับกระดาษสำเนา 

58. ระบบ Sharpness สามารถถ่ายเอกสารและสามารถปรับระดับความนุ่มนวลหรือคมชัดของสำเนา ได้ 5 ระดับ 

59. ระบบ Book Divide สามารถถ่ายเอกสารในรูปเล่มหนังสือทั้งเล่มโดยผ่านชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติให้สำเนา แยกแผ่นออกมาเป็นกระดาษ A4 ได้ 

60. ระบบ Track information print สามารถระบุให้สำเนาแสดงข้อความของ ชื่อผู้ใช้งาน วันเวลาที่ใช้งานให้ปรากฏในสำเนาได้ 

61. ระบบ Skip blank page สามารถถ่ายเอกสารโดยข้ามหน้าว่างอัตโนมัติเพื่เพิ่มความเร็วในถ่ายเอกสาร 

62. สามารถตั้งรหัสเฉพาะผู้ใช้ได้ถึง 1,000 รหัส (Account) และสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ โดยตั้งเป็นรหัสตัวเลขหรือชืผู้ใช้พร้อมรหัสได้ 

63. ระบบ User Control ที่สามารถกำหนดสิทธิ ในการใช้งานให้กับผู้ใช้ซึ่งกำหนดได้ทั้งภาษาและฟังก์ชั่นการใช้งาน 

64. ระบบเลือกสลับถาดกระดาษอัตโนมัติในกรณีกระดาษสำเนา มีขนาดเดียวกันเพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการทำงาน 

65. ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก 

66. มีสัญญาณไฟเตือนสีแดงโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด, กระดาษหมด, ผงหมึก มีปริมาณน้อย หรือเมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง 

67. มีภาพสัญลักษณ์แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งาน กรณีกระดาษติด 

68. รองรับการใช้งานการสั่งพิมพ์และสแกนด้วยอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ระบบปฏิบัติการ iOS & Android*2 

69. เชื่อมต่อระบบการจัดการข้อมูลเอกสารผ่านระบบ Cloud & Mobile ติด Opt *2*3 

หมายเหตุ 

*1 Options BP-HD10 SSD 512 GB 

*2 Options MX-PK13 (PDF) 

*3 Options MX-AMX2 

 

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์เครือข่าย 

1. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ความละเอียดในการพิมพ์ขาว-ดำ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ 1,200 x 600 จุดต่อตารางนิ้ 

2. ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร 31 แผ่นต่อนาที (ขาว-ดำ) 

3. สามารถพิมพ์เอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A5 (5 ½ x 8 ½” )  A3 (11 x 17”) 

4. สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, Label, แผ่นใส (Transparency) 

5. รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆได้แก่ Windows 8.1, 10, Windows Server 2012,  Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11 (Opt:MX-PK13) 

6. พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อ แบบ USB2.0 (host, high-speed) และ Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T 

7. เทคโนโลยี SOPM (Scan Once Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและสั่งพิมพ์ได้หลายแผ่น 

8. สามารถสั่งพิมพ์เอกสารสองหน้าได้ด้วยโดยการเลือก (long edge) 

9. ระบบ N-up สามารถพิมพ์เอกสาร 2 ,4 ,6 ,8 ,9 ,16 หน้า ลงในเอกสารฉบับเดียว และ N-up Repeat พิมพ์เอกสาร 2 ,4 ,6 ,8 ,9 ,16 หน้าลง ในเอกสารฉบับเดียว 

10. ระบบ Paper Output Tray Selection สามารถกำหนดทางออกของกระดาษสำเนาได้ 2 ช่องทาง (ติดตั้งอุปกรณ์เสริม MX-TR10) 

11. สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ –ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษสำเนาที่ใช้ (Fit To Page) 

12. ระบบ Job Retention สามารถสั่งพิมพ์งานไปพักหรือเก็บไว้ใน Hard disk 

13. ระบบ Password พิมพ์งานโดยใส่รหัสเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย 

14. ระบบ สามารถสั่งพิมพ์ลายน้ำ (Watermarks) ลงบนสำเนาได้ 

15. ระบบ Job offset output สามารถแยกเอกสารจากการพิมพ์ของแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เอกสารปะปนกัน 

16. ระบบ Direct Print เป็นการสั่งพิมพ์งานผ่าน USB Memory โดยตรงผ่านทางหน้าจอ Control Panel สามารถพิมพ์งานเอกสารโดยไม่ต้องใช้ Printer Driver โดยสามารถรองรับไฟล์ TIFF, JPEG, PCL, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, Compact PDF/A, PS, (Print File PDF ติด Opt:MX-PK13) Office Word, Excel, PowerPoint, PNG (Print File Office ติด Opt:MX-PU10) 

18. ระบบ Different Paper Setting สามารถสั่งพิมพ์งานเอกสารครั้งเดียวจากถาดกระดาษที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับงานเอกสาร 

19. Notify Job End ระบบที่จะมีหน้าต่าง Pop-up แสดงสถานะเมื่องานเอกสารที่สั่งพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

20. ระบบ Multi Pamphlet พื่อการสั่งงานพิมพ์จากต้นฉบับจำนวนมากกว่า 1 ไฟล์ให้ออกมาเป็นรูปเล่ม 

21. ระบบ Tap Print ในกรณีที่ต้องการทำ Indexให้กับแฟ้มเอกสาร 

22. ระบบ Print release สามารถสั่งพิมพ์และรับงานจากเครื่องพิมพ์อื่นได้ โดยเครื่องภายในเครือข่ายเดียวกัน สูงสุด 4 เครื่อง 

23. ระบบ Cover / Insert Print พื่อทำปกและแทรกงานเอกสารในเวลาเดียวกัน 

24. ระบบ Transparency Interleave เป็นการพิมพ์แผ่นใสโดยให้มีกระดาษขาวรอง 

25. ระบบ Poster Print เป็นการพิมพ์งานให้แบบขยายใหญ่โดยนำมาต่อกันหลายๆแผ่น 

26. ระบบ Proof Print เป็นการสั่งพิมพ์งานตัวอย่างกรณีกำหนดจำนวนไว้หลายๆ ชุดเพื่อป้องการผิดพลาดของงาน 

27. ระบบ NAS รองรับการทำ Share Drive สามารถดูและถ่ายสำเนาเอกสาร PDF จาก Share Drive ได้ 

29. ระบบ Chapter Inserts แทรกหน้าเอกสารว่างไว้ที่หน้าก่อนหน้าแรกของบทเอกสารและแบ่งแยกหน้าแรกของบทให้ชัดเจนยิ ขึ้น 

30. ระบบ Auto Job Control Review ระบบยืนยันรหัสก่อนการสั่งพิมพ์ ในกรณีเครื่องพิมพ์มีการตั้งรหัสการใช้งาน เพื่อยืนยันความถูกต้องของผู้ใช้ 

31. ระบบ Use driver to render JPEG ในกรณีที่ต้นฉบับมีรูปแบบไฟล์ JPEG ภาษาในการสั่งพิมพ์มีระบบประมวลผลให้คุณภาพของสำเนามีคุณภาพดีขึ้น 

32. ระบบ Print Position สามารถเลือกตำแหน่งในการพิมพ์เอกสารได้ 

33. ระบบ Print Policy ในกรณีเครื่องพิมพ์มีการใช้รหัสระบบจะบังคับไม่ให้ผุ้ใช้งานแก้ไขรหัสของตนเองได้ 

34. ระบบ User profile สามารถบันทึกการตั้งค่าและการเลือกระบบการพิมพ์เอกสารไว้เป็นโปรไฟล์ส่วนบุคคลได้ 

35. ระบบ Toner Save สามารถสั่งพิมพ์เอกสารโดยช่วยประหยัดหมึกกว่าการพิมพ์ปกติ 

36. ระบบ Sharpness สามารถสั่งพิมพ์เอกสารและสามารถปรับระดับความนุ่มนวลหรือคมชัดของสำเนาได้ 5 ระดับ 

37. ระบบ Print and Send สามารถสั่งพิมพ์และส่งไปยังปลายทางที่ต้องการที่มีการบันทึกไว้ใน Address bookของเครื่องพิมพ์ได้ในการสั่งพิมพ์เพียงครั้งเดียว 

38. โปรโตคอลในการสั่งพิมพ์ TCP/IP (IPv4, IPv6), LPR, RAW TCP (Port 9100),(การพิมพ์อีเมล)มHTTP,FTP สำหรับดาวโหลดไฟล์การพิมพ์ IPP,SMB,WSD 

39. ภาษาในการสั่งพิมพ์ PCL6, Adobe® PostScript® 3TM รองรับภาษา PCL 80 Fonts, PS 139 Fonts 

43. สามารถสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์เสริม Smartphone และ Tablet ได้จากระบบปฏิบัติการ iOS และ Androidซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งในแบบหนึ่ง หน้าและสอง หน้า รองรับไฟล์ MS Office (Print File PDF ติด Opt:MX-PK13) (Print File Office ติด Opt:MX-PU10) 

 

คุณสมบัติเครื่องสแกนเนอร์เครือข่าย 

1. เป็นระบบสแกนเนอร์สี Push scan (via control panel) สังสแกนเอกสารจากหน้าจอเครื่องถ่ายและ Pull Scan 

2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x 600 dpi ทั้งสีและขาว-ดำ 

3. เลือกคุณภาพงานสแกนได้ทั้ง สี และ ขาว-ดำ 

4. ความเร็วในการสแกนต้นฉบับหน้าเดียวสูงสุด 60 แผ่น/นาทีในรูปแบบ สีและขาว-ดำ 

5. ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น 

6. สามารถสแกนเอกสารหน้าหลังได้โดยอัตโนมัติ 

7. มีระบบ Mix size original scan สแกนงานโดยต้นฉบับที่มีขนาดต่างกันได้ 

8. ความละเอียดในการสแกน Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi & Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 

9. รูปแบบในการสแกน TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF 

10. สามารถตั้งรายชื่อได้ 2,000 รายชื่อ 

11. สามารถตั้งปลายทาง (E-mail, Network Folder, FTP, Desktop, FAX Number) ได้มากกว่า 1 ปลายทาง ใน 1 รายชื่อ 

12. สามารถรวมกลุ่มของรายชื่อได้ 500 กลุ่ม 

13. สามารถสแกนไปยังรายชื่อหรือกลุ่มของรายชื่อได้มากกว่าสองรายชื่อหรือสองกลุ่มขึ้นไปพร้อมกัน 

14. สามารถตั้งโปรแกรมที่ใช้งานประจำของงานสแกนได้ 48 โปรแกรมเพื่อความสะดวกในการใช้งานสแกนหลายรูปแบบ 

15. มี Network Scanner Tools ช่วยจัดการรายชื่อในส่วนงานสแกน 

16. สามารถสแกนไปยังต้นหมายปลายทางได้ทั้ E-mail, desktop, FTP server, Network Folder, USB memory 

17. ระบบ Scan to Me สามารถสแกนไปยัง E-Mail ของผู้ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเลือกปลายทาง (เมื่อเครื่องพิมพ์เปิ ดใช้งานรหัสผู้ใช้) 

18. ระบบ Multi crop Scan สามารถสแกนนามบัตรได้ครั้งละหลายใบพร้อมกัน โดยไฟล์ที่ได้รับจะได้เป็นขนาดนนามบัตรจริง (รองรับหลายขนาดในครั้งเดียว) 

19. ระบบ Broadcasting สามารถสแกนเอกสารไปปลายทางหลายๆ ปลายทางในการสั่งสแกนเอกสารเพียงครั้งเดียว 

20. ระบบ Job Build สามารถสแกนเอกสารต้นฉบับที่มีปริมาณมากกว่า 100 แผ่นสูงสุดที่ 500 แผ่นได้ 

21. ระบบ Sending Restriction สามารถจำกัดขนาดไฟล์ในการสแกนเอกสาร กรณีเน็ตเวิร์คมีการจำกัดขนาดในการส่งได้ 

22. ระบบ Blank Page Scan สามารถสแกนข้ามหน้าเอกสารเปล่า โดยไฟล์ที่สแกนจะไม่รวมหน้าดังกล่าวบันทึกเข้าไปในไฟล์ที่สแกน 

23. ระบบ Preview สามารถแสดงตัวอย่างงานสแกนก่อนที่จะทำการส่งจริงเพื่อยืนยันงานสแกนได้ 

24. ระบบ Original Count สำหรับนับจำนวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อยืนยันว่ามีปริมาณที่ถูกต้อง 

25. ระบบ Resend สามารถเรียกชื่อปลายทางย้อนหลังล่าสุดได้ไม่ตำกว่า 50 รายการ 

26. ระบบ Direct SMTP โดยที่สามารถส่งข้อมูลไปยังอีกเครื่อง โดยไม่ต้องผ่านระบบ Mail Server 

27. ระบบ Direct Entry สำหรับการสแกนไปยัง E-mail สามารถพิมพ์ชื่อ E-mail ปลายทางได้โดยตรง (ผ่าน Touch Screen Keyboard) 

28. ระบบ Scan to E-mail สามารถเพิ่ Subject, File name, Reply to, CC, BCC ได้เสมือนส่ง E-mail ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

29. สามารถสั่งสแกนโดยตรงได้จากอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 

 

 

คุณสมบัติเครื่องโทรสาร (อุปกรณ์เสริม MX-FX15) 

1. เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ ด้วยเทคโนโลยี Super G3 ส่งเอกสารได้ด้วยความเร็ว 2 วินาทีต่อแผ่น *5 

ความเร็วโมเด็มสูงสุด 33,600 bps 

2. ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ MH/MR/MMR/JBIG 

3. สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A3 (11 x 17”) ถึง A5 (5 ½ x 8 ½”) 

4. ส่งเอกสารด้วยความละเอียดได้สูงสุดถึง Ultra Fine (406.4 x 391 dpi) และ Standard (203.2 x 97.8 dpi) 

5. ปรับค่าเฉดสีดำได้ 256 ระดับ 

6. สามารรับแฟกซ์โดยเอกสารจะอยู่ในรูปแบบไฟล์เพื่อไปเก็บยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในรูปแบบ TIFF, PDF 

7. สามารรับแฟกซ์โดยเอกสารจะอยู่ในรูปแบบไฟล์เพื่อไปเก็บยังฮาร์ดดิสก์ของตัวเครื่อง และสามารถค้นหาได้ภายในระบบเครือข่าย 

8. หน่วยความจำ 1 กิกกะไบท์ (GB) 

9. ระบบ ECM (Error Correction Mode) ช่วยให้การส่งเอกสารในขณะที่สัญญาณโทรศัพท์มีความชัดเจนน้อย 

10. ระบบโทรออกแบบปุ่มเดียว (one touch) 500 หมายเลข และ โทรออกแบบกลุ่ม 500 กลุ่ม 

11. หน่วยความจำการส่ง-รับ เอกสาร กรณีที่กระดาษหมด หมึกหมด 

12. สามารถส่งเอกสารจากเครื่อง PC ทำให้ไม่สิ้นเปลืองการพิมพ์เอกสารก่อนการส่ง 

13. ระบบ Anti-Junk Fax สามารถป้องกันโทรสารขยะต่าง ๆ 

14. ระบบ Relay Broadcast ลื่อนเวลาส่ง 

15. ระบบ Pooling ดึงเอกสารโดยเครื่องปลายทางได้ 

16. สามารถสแกนส่งเอกสาร 2 หน้าได้ในครั้งเดียวและสามารถรับเอกสารเป็น 2 หน้าอัตโนมัติเพื่อประหยัดกระดาษ 

17. ระบบ Preview/thumbnail สามารถแสดงข้อมูลแฟกซ์ที่รับเข้ามาเป็นภาพตัวอย่าง และตัวอย่างแฟกซ์ที่ส่งออกได้เช่นกัน 

18. ระบบ PC-Internet Fax*6, Internet Fax *6 

หมายเหตุ 

*6 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-FWX1

 

Visitors: 625,143