เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น Toshiba e-studio 4528A (45แผ่น/นาที)

            

คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร (Copy) 

1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 45 แผ่นต่อนาที (A4) 

2. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 4 GB และ SSD 128 GB เพิ่มได้ 640 GB 

3. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600x600 dpi. (2400x600 dpi with smoothing) 

4. ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาดๆละ 550 แผ่น พร้อมถาดป้อนด้านข้าง บรรจุได้ 100 แผ่น เพิ่มถาดกระดาษสูงสุด 5200 แผ่น 

5. สั่งงานด้วยจอภาพระบบเลื่อนสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้ว แบบ Tablet-style Touch Screen ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังได้หลายรูปแบบ 

6. เวลาในการอุ่นเครื่อง 16 วินาที (from Low Power Mode) 

7. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 3.6 วินาที 

8. ตั้งจำนวนถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 แผ่น โดยอ่านเอกสารต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พร้อมระบบถ่ายแทรกงานเร่งด่วน 

9. รองรับต้นฉบับเอกสารตั้งแต่ขนาด A5R – A3 ที่เป็นกระดาษธรรมดาและสี ลายเส้นดินสอ ตราหมึกประทับ และวัตถุสามมิติ 

10. รองรับสำเนาตั้งแต่ขนาด A5R – A3 ความหนาตั้งแต่ 52 – 256 แกรม และสามารถถ่ายลงบนกระดาษสี แผ่นใส กระดาษปก กระดาษ Banner 

11. ระบบย่อ-ขยายตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1% 

12. สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex) 

13. ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติและปรับตามความต้องการได้ 11 ระดับ 

14. สามารถถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติได้ถึง 999 ชุด (Electronic Sort) ทั้งแบบธรรมดาหรือแบบไขว้ 90 องศา 

15. ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (RADF) บรรจุต้นฉบับได้ครั้งละ 100 แผ่น 

16. สามารถถ่ายปรับพื้นหลังสำเนาให้เข้มหรือจางได้ (Background Adjustment) 

17. สามารถถ่ายปรับตัวอักษรสำเนาให้เข้มหรือจางได้ (Sharpness) 

18. ระบบเลือกขนาดสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับอัตโนมัติ (Auto Paper Selection) 

19. ระบบ e-filing ช่วยแปลงข้อมูลเอกสารให้เป็นข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ และจัดเก็บไฟล์เอกสารบนฮาร์ดดิสค์ในตัวเครื่อง 

20. ควบคุมการใช้งานผ่านรหัสตั้งได้ 1,000 แผนก ด้วยเลขรหัส 5 หลัก โดยจำกัดปริมาณ และตรวจสอบการใช้งานของแต่ละรหัสได้ 

21. ฟังก์ชั่นการถ่ายบัตรประชาชนหน้า-หลัง ให้ลงบนกระดาษสำเนาหน้าเดียวกันได้ โดยไม่ต้องป้อนกลับสำเนา 2 ครั้ง 

22. สามารถตั้งเวลาให้เครื่องปิดชั่วคราวอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ (Energy Save) 

23. ระบบสัญญาณแจ้งเตือนบนหน้าจอที่เป็นข้อความ และรูปภาพประกอบกรณีกระดาษติด ผงหมึกหมด เครื่องขัดข้อง 

24. ใช้ผงหมึกเป็นแบบหมุนเวียน Recycling Toner System 100% โดยไม่มีกากหมึกเหลือทิ้งจากการใช้งาน 

25. ระบบเปิดฝาถ่ายฯพื้นที่ขอบรอบๆสำเนาไม่ขึ้นพื้นดำ (Original Outside Erase) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสำเนาแลดูสะอาด 

26. ระบบถ่ายสำเนาออกมาให้เป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (Binding Magazine Sort) 

27. ระบบถ่ายข้ามหน้าเปล่าเอกสารกรณีถ่ายเอกสารหน้า-หลัง (Omit Blank Page) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษสำเนา 

28. ความเร็วในการประมวลผล 1.33 GHz (Dual Core) Intel 

29. ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50-60 Hz 

30. รับประกัน 1 ปีเต็ม (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง

 

คุณสมบัติในการปริ้นท์ (Network Print) 

1. ความเร็วในการพิมพ์ 45 หน้าต่อนาที (A4) 

2. ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi. (2400x600 dpi with smoothing), (PS3) 

3. ภาษาเชื่อมต่อในการพิมพ์ Page Description Language (PDL) : PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF and PS3, JPEG 

- Supported Systems : Windows 11/10/8.1, Windows Server2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400 

- Network Protocols : TCP/IP (IPv4/IPv6, NetBios over TCP/IP) 

- Mobile Printing : e-BRIDGE Print & Capture, Mopria Print Service, AirPrint on iOS or macOS 

- Print Functions : Universal Printer Driver, Driver Templates, Driver plug-ins*, Print from USB, 

- Hold Print, Tandem Printing, E-Mail direct printing 

4. รองรับการพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Flash Drive 

5. รองรับการพิมพ์แบบ Cloud Print 

 

คุณสมบัติในการสแกน (Network Scan) 

1. ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที ทั้งสีและขาว/ดำ 

2. ความละเอียดในการสแกน 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi 

3. รูปแบบไฟล์สแกน JPEG, TIFF, PDF, XPS, Slim PDF 

4. รองรับUSB Flash Drive โดยตรง ทั้งสีและขาว/ดำ 

5. รองรับการสแกนแบบ TWAIN (to e-filing) 

6. ฟังก์ชั่นสแกนในระบบ Network 

· Scan to file 

· Scan to e-filing 

· Scan to Email 

· Scan to USB Flash Drive

 

 

Visitors: 614,872