เครื่องถ่ายเอกสารปรับปรุงสภาพ มือสอง

 

 

 

 เครื่องถ่ายเอกสารปรับปรุงสภาพ มือสอง Fuji Xerox S-2110 (A3)

ราคา : 9,900.-

          

 

 ความเร็ว 21 แผ่น/นาที (A4)

 Copy-Print-Scan-Network 

 ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ

 ถาดกระดาษ 250 แผ่น (1 ถาด)  

 ฟังค์ชั่นถ่ายบัตรประชาชน + จัดชุดเรียงไขว้   

 รองรับงาน 10,000 แผ่น/เดือน        

 รับประกัน 3 เดือน(20,000 แผ่น)                                                                           

 

      

 

 

 

 เครื่องถ่ายเอกสารปรับปรุงสภาพ มือสอง Samsung K-2200nd (A3)

ราคา : 14,900.-

 

           

 

 ความเร็ว 20 แผ่น/นาที (A4)

 Copy-Print-Scan-Network 

 ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ

 ถาดกระดาษ 250 แผ่น (2 ถาด)  

 ฟังค์ชั่นถ่ายบัตรประชาชน    

 รองรับงาน 10,000 แผ่น/เดือน        

 รับประกัน 3 เดือน(20,000 แผ่น)                                                                           

 

                 

 

 

 

 

  เครื่องถ่ายเอกสารปรับปรุงสภาพ มือสอง Fuji Xerox S-2520 (A3)

ราคา : 14,900.-

 

                          

 

 ความเร็วใน 25 แผ่น/นาที (A4)

 Copy-Print-Scan-Network 

 ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ

 ถาดกระดาษ 250 แผ่น (2 ถาด)  

 ฟังค์ชั่นถ่ายบัตรประชาชน

 จัดชุดกระดาษแบบเรียงไขว้   

 รองรับงาน 15,000 แผ่น/เดือน        

 รับประกัน 3 เดือน (20,000 แผ่น)                                                           


   

 

 

 

 เครื่องถ่ายเอกสารปรับปรุงสภาพ มือสอง Fuji Xerox WorkCentre 5335 (A3)

ราคา : 24,500.-

 

       

  

                 

 

 ความเร็ว 35 แผ่น/นาที (A4)

 Copy-Print-Scan-Network

 ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ

 หน้าจอขนิดสัมผัส (ทัชสกรีน)         

 ถาดกระดาษ 250 แผ่น จำนวน 2 ถาด 

 ฟังค์ชั่นถ่ายบัตรประชาชน

 จัดชุดกระดาษแบบเรียงไขว้     

 รองรับงาน 30,000 แผ่น/เดือน         

 รับประกัน 3 เดือน (20,000 แผ่น)                                                                  


 

Visitors: 252,394