เครื่องถ่ายเอกสารปรับปรุงสภาพ มือสอง

 

 

 เครื่องถ่ายเอกสารปรับปรุงสภาพ มือสอง Samsung K-2200nd

ราคา : 14,900.-

 

     

 

 ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที (A4)

 Copy-Print-Scan-Network 

 ชุดป้อนต้นฉบับ + ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ

 ความละเอียด 600 x 600 dpi          

 ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น จำนวน 2 ถาด  

 ย่อ-ขยาย 25-400 % รองรับกระดาษ A3

 ฟังค์ชั่นถ่ายบัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน     

 รองรับงานถ่ายเอกสารได้ 10,000 แผ่น/เดือน        

 รับประกันอะไหล่และบริการ 3 เดือน หรือ 20,000 แผ่น                                            

 

                 

 

 

 

 

  เครื่องถ่ายเอกสารปรับปรุงสภาพ มือสอง Fuji Xerox S-2520 

ราคา : 17,900.-

 

                         

 

 ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 แผ่น/นาที (A4)

 Copy-Print-Scan-Network 

 ชุดป้อนต้นฉบับ + ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ

 ความละเอียด 600 x 600 dpi          

 ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น จำนวน 2 ถาด  

 ย่อ-ขยาย 25-400 %  รองรับกระดาษ A3

 ฟังค์ชั่นถ่ายบัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน 

 จัดชุดกระดาษแบบเรียงไขว้   

 รองรับงานถ่ายเอกสารได้ 15,000 แผ่น/เดือน        

 รับประกันอะไหล่และบริการ 3 เดือน หรือ 20,000 แผ่น                               


   

 

 

 

 เครื่องถ่ายเอกสารปรับปรุงสภาพ มือสอง Fuji Xerox WorkCentre 5335 

ราคา : 34,500.-

 

       

  

               

 

 ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่น/นาที (A4)

 Copy-Print-Scan-Network + จอชนิดทัชสกรีน

 ชุดป้อนต้นฉบับ + ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ

 ความละเอียด 600 x 600 dpi          

 ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น จำนวน 2 ถาด (เพิ่มเป็น 4 ถาดได้)   

 ย่อ-ขยาย 25-400 %  รองรับกระดาษ A3

 ฟังค์ชั่นถ่ายบัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน 

 จัดชุดกระดาษแบบเรียงไขว้     

 รองรับงานถ่ายเอกสารได้หลายหมื่นแผ่น/เดือน + หมึกถูกมาก           

 รับประกันอะไหล่และบริการ 3 เดือน หรือ 20,000 แผ่น                                     


 

Visitors: 242,131