เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง

เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง Samsung K2200nd  ราคา 14,900.- บาท

            

คุณสมบัติการสำเนาเอกสาร

 1. ความเร็ว  20 แผ่น / นาที
 2. ความละเอียด  600 x 600 dpi
 3. ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก  น้อยกว่า 7.4 วินาที (ในโหมดพร้อมพิมพ์)
 4. อัตราย่อ - ขยาย  25 - 400 %
 5. จำนวนในการสั่งสำเนา  1 - 999 แผ่น
 6. ระบบสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติ  พร้อมชุดป้อนต้นฉบับ
 7. ฟังก์ชันสำเนาเอกสาร  N-Up Copy / ID Card Copy / Book Copy

คุณสมบัติการป้อนกระดาษ

 1. ความจุถาดป้อนกระดาษ  2 ถาด ความจุถาดล่ะ 250 แผ่น
 2. ถาดอเนกประสงค์ความจุ 100 แผ่น
 3. ความสามารถในการพิมพ์ออก  250 แผ่น แบบวางหน้ากระดาษลง

*** รับประกันสินค้า 3 เดือน หรือ 20,000 แผ่น

 

 

เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง Fuji Xerox S2520  ราคา 17,900.- บาท    

                                           

 

คุณสมบัติการสำเนาเอกสาร

 1. ความเร็ว  25 แผ่น / นาที
 2. ความละเอียด  600 x 600 dpi
 3. ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก  น้อยกว่า 6.5 วินาที (ในโหมดพร้อมพิมพ์)
 4. อัตราย่อ - ขยาย  25 - 400 %
 5. จำนวนในการสั่งสำเนา  1 - 999 แผ่น
 6. ระบบสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติ พร้อมชุดป้อนต้นฉบับ
 7. ฟังก์ชันสำเนาเอกสาร  N-Up Copy / ID Card Copy / Book Copy / จัดชุดกระดาษแบบไขว้

คุณสมบัติการป้อนกระดาษ

 1. ความจุถาดป้อนกระดาษ  2 ถาด ความจุถาดล่ะ 250 แผ่น
 2. ถาดอเนกประสงค์ความจุ 100 แผ่น
 3. ความสามารถในการพิมพ์ออก  250 แผ่น แบบวางหน้ากระดาษลง

*** รับประกันสินค้า 3 เดือน หรือ 20,000 แผ่น

Visitors: 224,788