เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น Toshiba e-studio 2523AD (25แผ่น/นาที)

 

คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร

1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 แผ่นต่อนาที (A4)
2. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 15 วินาที
3. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 6.4 วินาที
4. หน่วยความจามาตรฐาน 256 MB
5. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi
6. ตั้งจานวนถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 - 999
7. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD สามารถปรับความเข้มจางหน้าจอได้
8. ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น พร้อมถาดด้านข้างวางได้ 100 แผ่น
9. ปรับความเข้ม - จางอัตโนมัติและปรับตามต้องการได้ถึง 9 ระดับ
10. ระบบย่อ - ขยาย 25% - 400% และปรับเพิ่ม - ลดได้ครั้งละ 1%
11. รองรับต้นฉบับเอกสารและสาเนาตั้งแต่ขนาด A5 - A3
12. สามารถตั้งรหัสผู้ใช้งานได้ถึง 100 รหัส
13. มีระบบถ่ายแยกเรียงชุดสาเนาเอกสารได้ถึง 999 ชุด พร้อมทั้งแบบทับซ้อนและไขว้ 90 องศา (Sort & Rotate Sort)
14. ใช้หมึกหมุนเวียน 100% ไม่มีกากหมึกทิ้ง
15. รองรับความหนาของกระดาษสาเนาได้ตั้งแต่ 52 - 216 แกรม
16. ชุดป้อนต้นฉบับหน้าหลังอัตโนมัติ (RADF) 50 แผ่น
17. มีชุดกลับสาเนาหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplex)
18. มีฟังก์ชั่นถ่ายบัตรประชาชนหน้า-หลัง ลงสาเนาหน้าเดียวกัน (ID Card)

 

คุณสมบัติในการปริ้นท์
1. ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที (A4)
2. ความละเอียดในการพิมพ์ 2400 x 600 dpi (with smoothing)
3. สั่งปรินท์งานผ่านสาย USB
4. สั่งปรินท์และสแกน ด้วยโทรศัพท์มือถือ ผ่านสาย USB
5. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8.1, 10 (32/64 bit), Server2016, 2012/R2(64 bit), 2008 SP2(32/64 bit)

 

คุณสมบัติในการสแกนสีและขาว-ดำ
1. ความเร็วในการสแกน 25 แผ่นต่อนาที (ขาว/ดา) และ 24 แผ่นต่อนาที (สี), (A4) และสแกนเอกสารได้ถึงขนาด A3
2. ความละเอียดในการสแกน 600 x 600 dpi, สแกนเอกสารจัดเก็บใน USB Thumb Drive โดยตรง ทั้งสีและขาวดา
3. คาสั่งในการสแกน Scan to File, Scan to E-mail, Scan to USB, Scan to SMB, FTP
4. ชนิดของไฟล์ในการสแกน PDF, TIFF, JPEG (Twain Scan)

 

 

 

 

Click ดูรายละเอียด

 

Visitors: 625,143