เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบมัลติฟังก์ชั่น Toshiba e-studio 2510AC (25แผ่น/นาที)

คุณสมบัติถ่ายเอกสาร(Copy)

1.  ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 แผ่น/นาที (A4, ทั้งสีและข/ด)

2.  ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.

3.  ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 21 วินาที (from power save)

4.  หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 2 GB และอาร์ดดิส 320GB

5.  ความเร็วในการประมาณผล 1.33 GHz (Dual Core)

6.  ตั้งจำนวนงานถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999

7.  ระบบย่อ – ขยาย 25% - 400% และปรับเพิ่ม – ลดครั้งละ 1%

8.  รองรับต้นฉบับและสำเนาตั้งแต่ขนาด A5 – A3

9. ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาด (250 + 550 แผ่น) พร้อมถาดป้อนด้านข้างวางได้ 100 แผ่น

10. ระบบถ่ายกลับหน้า-หลังสำเนาอัตโนมัติ (Duplex)

11. ระบบป้อนและกลับต้นฉบับอัตโนมัติ (RADF) สามารถป้อนต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ

12. รองรับขนาดกระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3 หนาตั้งแต่ 60 – 209 แกรม

13. หน้าจอสีสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้ว แบบ Tablet Style Touch Swipe สะดวกต่อการมองเห็นและสัมผัส

14. ระบบเลือกกระดาษสำเนาอัตโนมัติ (Auto Paper Selection)

15. ระบบปรับความเข้มจางอัตโนมัติ (Auto) และปรับเองตามต้องการได้ถึง 11 ระดับ

16. ระบบตรวจเช็คปริมาณผงหมึกคงเหลือทั้ง 4 สีในเครื่อง (Toner RemainMode)

17. ระบบถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ (Electronic Sorting) ทั้งแบบซ้อนทับและแบบสลับไขว้ 90 องศา

18. ระบบถ่ายเอกสารคุณภาพตามชนิดของต้นฉบับเช่น TEXT/PHOTO,TEXT, PHOTO

19. ระบบถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ID Card)

20. ระบบถ่ายเอกสารให้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (MAGAZINE SORT)

21. ระบบถ่ายประทับลำดับเลขหน้าสำเนา วันที่ และเวลา

22. ระบบพิสูจน์สำเนา (PROOF COPY) กรณีตั้งถ่ายเอกสารจำนวนมากโดยเครื่องจะถ่ายออกมาให้หนึ่งชุดเพื่อตรวจเช็ค  

      ก่อนถ่ายงานที่เหลือ ช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่าย

23. ระบบแสดงสิทธิผู้ใช้งานตั้งได้ 1,000 รหัส (ID CODE) ด้วยเลขรหัส 5 หลักและสามารถกำหนดจำกัดปริมาณการใช้  

      งานทั้งสีและขาว/ดำของแต่ละรหัสได้

24. ระบบลบขอบเงาดำ (Erase Ease)

25. ระบบตั้งประหยัดพลังงาน 2 ชั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อช่วยประหยัดค่าพลังงาน (ENERGY    

      SAVE MODE และระบบ SUPER SLEEP MODE ที่ใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์)

 

คุณสมบัติเน็ทเวอร์คพริ้นท์(Network Print)

 1. ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)
 2. ความละเอียดในการพิมพ์ 600x 600 dpi. 5 bit / 600 x 1200 dpi. (PostScript)
 3. ภาษาที่ใช้ประมวลผลในการพิมพ์ PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL, XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
 4. รองรับการต่อเชื่อมในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: RJ 45 Ethernet 10/100/1000 Base-T และ USB2.0 Hi-Speed Port
 5. รองรับภาษาในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: TCP/IP (iPv4, iPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX for Novell Environments, EtherTalk for Macintosh Environments รองรับภาษาที่ใช้สิทธิ์ในระบบเครือข่าย SMB, LPR/LPD, IPP (Ver.2.0), w/Authentication, AppleTalk PAP or EtherTalk, Port 9100 (bi-Directional), NetWare P-SERVER LPD w/iPrint, WS Print, FPT
 1. รองรับระบบปฎิบัติการ (OS):  Windows 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server 2008, 2012, 2016 / MacOS x 10.7.4,10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
 1. สามารถพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Memory (Flash Drive)

            8. สามารถสั่งพิมพ์รวมหน้าเอกสารเช่น 2 in 1, 4 in 1

            9. ระบบคำสั่งในการพิมพ์

 • Private Print : การใส่รหัสส่วนตัวเพื่อสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องสำหรับงานพิมพ์ที่เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ
 • Hold Print :  การสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องแต่ไม่ต้องใส่รหัสใดๆ ป้องกันเอกสารปะปนกับงานอื่น
 • Print to e-Filing :  สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้บนฮาร์ดดิสในเครื่อง

            10. สามารถตั้งคำสั่งงานพิมพ์ที่ใช้ประจำได้ของแต่ละผู้ใช้งาน (SAVE PROFILE)

 

คุณสมบัติเน็ทเวอร์คสแกน(Network Scan)

 1. ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4, 300 dpi. ทั้งสีและขาว/ดำ)

            2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x600 dpi. และสามารถกำหนดระดับความละเอียดได้เช่น 100,150,200,300,400 หรือ 600 dpi.

            3. รูปแบบไฟล์สแกน JPEG, PDF, TIFF, XPS

            4. คำสั่งในการสแกน

 •        Scan to file
 •        Scan to Email
 •        Scan to e-Filing
 •        Scan to URL
 •        Scan to USB Memory (Flash Drive)
 •        Scan to Server

 

฿99,000
จำนวน:
Visitors: 596,796