เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น Toshiba e-studio 2329A WiFi (23แผ่น/นาที)

 

คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร                  

 1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 23 แผ่นต่อนาที (A4)
 2. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 15  วินาที
 3. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 4   วินาที
 4. หน่วยความจำมาตรฐาน 512 MB
 5. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi
 6. ตั้งจำนวนถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 - 999
 7. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD  สามารถปรับความเข้มจางหน้าจอได้
 8. ถาดบรรจุกระดาษ 250  แผ่น พร้อมถาดด้านข้างวางได้  100 แผ่น
 9. ปรับความเข้ม - จางอัตโนมัติและปรับตามต้องการได้ถึง  9 ระดับ
 10. ระบบย่อ - ขยาย 25% - 400%   และปรับเพิ่ม  - ลดได้ครั้งละ  1%
 11. รองรับต้นฉบับเอกสารและสำเนาตั้งแต่ขนาด A5 - A3
 12. ใช้หมึกหมุนเวียน 100% ไม่มีกากหมึกทิ้ง
 13. รองรับความหนาของกระดาษสำเนาได้ตั้งแต่ 52  - 216  แกรม
 14. ชุดป้อนต้นฉบับหน้าหลังอัตโนมัติ (RADF) 50 แผ่น
 15. มีชุดกลับสำเนาหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplex)
 16. สามารถปรินท์ผ่านระบบ WIFI ได้
 17. มีฟังก์ชั่นถ่ายบัตรประชาชนหน้า-หลัง ลงสำเนาหน้าเดียวกัน (ID Card)
 18. สามารถตั้งรหัสผู้ใช้งานได้ 99 รหัส โดยใช้เลขรหัส 5 หลัก (Department Code)
 19. มีระบบถ่ายแยกเรียงชุดสำเนาเอกสารได้ถึง 999  ชุด  พร้อมทั้งแบบทับซ้อนและไขว้ 90 องศา (Sort & Rotate Sort)

 

คุณสมบัติในการปริ้นท์

 1. ความเร็วในการพิมพ์ 23  แผ่นต่อนาที (A4)
 2. ความละเอียดในการพิมพ์ 2400 x 600 dpi (with smoothing)
 3. สั่งสแกนเข้าโทรศัพท์มือถือผ่านสาย USB
 4. ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์เป็นระบบ Network LAN (10/100 Base T), USB 2.0 Hi Speed, PCL6 (PCL XL), PS3 (Option)
 5. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8.1, 10 (32/64 bit), Server2016, 2012/R2(64 bit), 2008 SP2(32/64 bit), Mac OS 10.11/10.12/10.13/10.14

 

คุณสมบัติในการสแกนสีและขาว-ดำ

 1. ความเร็วในการสแกน 25 แผ่นต่อนาที (ขาว/ดำ) และ 24 แผ่นต่อนาที (สี), (A4) และสแกนเอกสารได้ถึงขนาด A3
 2. ความละเอียดในการสแกน 600 x 600 dpi, สแกนเอกสารจัดเก็บใน USB Thumb Drive โดยตรง ทั้งสีและขาวดำ
 3. คำสั่งในการสแกน Scan to File, Scan to E-mail, Scan to USB, Scan to SMB, FTP
 4. ชนิดของไฟล์ในการสแกน PDF, TIFF, JPEG
 
 
 
 
 
 
Visitors: 614,872