เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบมัลติฟังก์ชั่น Toshiba e-studio 330AC (33แผ่น/นาที)

 

- ความเร็ว 33 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)
- หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 4 GB และฮาร์ดดิส 320 GB
- หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ปรับมุมมองเห็นได้ชัดเจน
- สแกน 2 หน้าในครั้งเดียวด้วยความเร็วสูง
- สามารถสแกนเอกสารเพื่อแก้ไขได้ด้วยระบบ OCR

 

คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร (Copy)
1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ ชนิดใช้ผงหมึกแห้ง
2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 33 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)
3. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 4 GB และฮาร์ดดิส 320 GB
4. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.
5. ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 แผ่นโดยอ่านเอกสารต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พร้อมระบบถ่ายแทรกงานเร่งด่วน
6. ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 1 ถาด (550 แผ่น) พร้อมถาดป้อนกระดาษด้านข้างวางได้ 100 แผ่น
7. ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (DSDF) วางต้นฉบับเพื่อสแกนได้พร้อมกันหน้าหลัง
8. ชุดกลับสำเนาหน้า หลังอัตโนมัติ (DUPLEXING UNIT)
9. หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ปรับมุมมองเห็นได้ชัดเจน
10. รองรับขนาดต้นฉบับตั้งแต่ A5 – A4
11. รองรับขนาดกระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A4 ความหนา 52 – 256 แกรม
12. ย่อ – ขยาย 25% - 400% และปรับเพิ่ม – ลดได้ครั้งละ 1%
13. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก ขาวดา 5.7 วินาที, สี 7.2 วินาที(รุ่น e330AC) และ ขาวดา 5.1 วินาที, สี 6.3 วินาที (รุ่น e400AC)
14. ระบบปรับความเข้ม จางอัตโนมัติ (AUTO) และสามารถปรับตามความต้องการได้อีก 11 ระดับ
15. ระบบเลือกขนาดสำเนาอัตโนมัติ (AUTO PAPER SELECTION)
16. ระบบปรับลดพื้นหลังสำเนา (BACKGROUND ADJUSTMENT) ทาให้เอกสารแลดูสะอาดต่อการอ่านและประหยัดผงหมึก
17. ระบบถ่ายข้ามหน้าเอกสารเปล่า (OMIT BLANK PAGE) กรณีถ่ายสำเนาหน้า หลังด้วยประหยัดค่าใช้จ่าย
18. ระบบตั้งประหยัดพลังงาน 2 ชั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อช่วยประหยัดค่าพลังงาน (ENERGY SAVE MODE) และระบบ SUPER SLEEP MODE ที่ใช้พลังงานเพียง 0.7 วัตต์
19. ระบบตรวจเช็คปริมาณผงหมึกคงเหลือทั้ง 4 สีในเครื่อง (TONER REMAIN MODE)

คุณสมบัติในการปริ้นท์ (Network Print)
1. ความเร็วในการพิมพ์ 33 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)
2. ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi./1200 x 1200 dpi (PS3)
3. ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL5/PCL6, PostScript, XPS
4. รองรับการต่อเชื่อมในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: 10/100/1000 Base-T
5. รองรับภาษาในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: TCP/IP (iPv4/iPv6), IPX/SPX, Ether Talk, NetBIOS over TCP/IP
6. รองรับระบบปฎิบัติการ(OS) : Windows 7/8/8.1/10/Windows Server 2008/2012, Mac OS x 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11, UNIX, Linux
7. สามารถพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Memory (Flash Drive)
8. ระบบคำสั่งในการพิมพ์
• Private Print : การใส่รหัสส่วนตัวเพื่อสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องสาหรับงานพิมพ์ที่เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ
• Hole Print : การสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องแต่ไม่ต้องใส่รหัสใดๆ ป้องกันเอกสารปะปนกับงานอื่น
• Print to e-Filing : สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กาหนดไว้บนฮาร์ดดิสค์ในเครื่อง

คุณสมบัติในการสแกน (Network Scan)
1. ความเร็วในการสแกน 58 แผ่นต่อนาที(ขาวดา A4), 40 แผ่นต่อนาที(สี A4)
2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x600 dpi.และสามารถกำหนดระดับความละเอียดได้เช่น 100,150,200,300,400 หรือ 600 dpi.
3. ระบบ Preview Scan สามารถดูภาพสแกนบนหน้าจอเครื่องก่อนสแกนจริง
4. รูปแบบไฟล์สแกน JPEG, PDF, TIFF, XPS
5. คำสั่งในการสแกน Scan to file, Scan to Email, Scan to e-Filing, Scan to URL, Scan to USB Memory (Flash Drive), Scan to Server

 

฿65,000
จำนวน:
Visitors: 614,858