เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบมัลติฟังก์ชั่น Toshiba e-studio 2521AC (25แผ่น/นาที)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร (Copy)

 1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ ชนิดใช้ผงหมึกแห้ง
 2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ )
 3. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM)4GB และ SSD HDD 128 GB
 4. ความเร็วในการประมวลผล 1.33GHz (Dual Core Processor)
 5. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.
 6. ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1–999 แผ่น โดยอ่านเอกสารต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พร้อมระบบถ่ายแทรกงานเร่งด่วน
 7. ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2ถาด (250+550แผ่น) พร้อมถาดป้อนกระดาษด้านข้างวางได้ 100แผ่น
 8. ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (RADF) วางต้นฉบับได้ครั้งละ100ฉบับ
 9. ชุดกลับสำเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ (DUPLEXING UNIT)
 10. หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้ว สะดวกต่อการมองเห็นและใช้งานสัมผัส
 11. รองรับขนาดต้นฉบับตั้งแต่ A5R-A3
 12. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 7.1วินาที (ขาว/ดำ) และ 9.5วินาที (สี)
 13. ย่อ–ขยาย 25%-400% และปรับเพิ่ม–ลดได้ครั้งละ 1% 
 14. ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติ (AUTO) และสามารถปรับตามความต้องการได้อีก 11 ระดับ
 15. ระบบเลือกขนาดสำเนาอัตโนมัติ (AUTO PAPER SELECTION)
 16. ระบบปรับลดพื้นหลังสำเนา (BACKGROUND ADJUSTMENT) ทำให้เอกสารแลดูสะอาดต่อการอ่านและประหยัดผงหมึก
 17. ระบบถ่ายข้ามหน้าเอกสารเปล่า (OMIT BLANK PAGE) กรณีถ่ายสำเนาหน้า-หลังด้วยประหยัดค่าใช้จ่าย
 18. ระบบถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ (ELECTRONIC SORT)
 19. ระบบถ่ายเอกสารให้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (MAGAZINE SORT)
 20. ระบบพิสูจน์สำเนา (PROOF COPY) กรณีถ่ายเอกสารจำนวนมาก โดยเครื่องจะถ่ายออกมาให้หนึ่งชุดเพื่อตรวจเช็คก่อนถ่ายงานที่เหลือช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่าย
 21. ระบบถ่ายประทับลำดับเลขหน้าสำเนา วันที่ และเวลา
 22. ระบบแสดงสิทธิผู้ใช้งานตั้งได้ 1,000 รหัส (ID CODE) ด้วยเลขรหัส 5หลักและสามารถกำหนดจำกัดปริมาณการใช้งานทั้งสีและขาว/ดาของแต่ละรหัสได้

    23.ระบบตั้งคำสั่งงานที่ใช้ประจำ ตั้งได้ถึง 12,060 คำสั่งงาน (TEMPLATE)

    24.ระบบตั้งประหยัดพลังงาน 2 ชั้น เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อช่วยประหยัดค่าพลังงาน (ENERGY SAVE MODE) และระบบ SUPER SLEEP MODE ที่ใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์

    25.ระบบตรวจเช็คปริมาณผงหมึกคงเหลือทั้ง4 สีในเครื่อง (TONER REMAIN MODE)

    26.ระบบถ่ายเอกสารคุณภาพตามชนิดของต้นฉบับเช่น TEXT, TEXT/PHOTO และ PHOTO

    27.ระบบถ่ายบัตรประชาชน (ID CARD) โดยไม่ต้องป้อนหรือกลับสำเนาด้วยมือ

    28.รับประกัน 1ปีเต็ม (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง

 

คุณสมบัติในการปริ้นท์  (Network Print)

 1. ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที(ทั้งสีและขาว/ดำ)
 2. ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi./1200 x 1200 dpi (PS3)
 3. ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL5/PCL6, PostScript, XPS4.
 4. รองรับการต่อเชื่อมในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: 10/100/1000 Base-T
 5. รองรับภาษาในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: TCP/IP (iPv4/iPv6), IPX/SPX, Ether Talk, NetBIOS over TCP/IP
 6. รองรับระบบปฎิบัติการ(OS) : Windows 7/8/8.1/10/Windows Server 2008/2012, Mac OS x 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11, UNIX, Linux
 7. สามารถพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Memory (Flash Drive)
 8. สามารถสั่งพิมพ์รวมหน้าเอกสารเช่น 2 in1, 4 in 1
 9. รองรับการพิมพ์งานขนาดกระดาษพิเศษ 305 x 1200 ม.ม. (BANNER) 
 10. สามารถตั้งคำสั่งงานพิมพ์ที่ใช้ประจำได้ของแต่ละผู้ใช้งาน (SAVE PROFILE)
 11. ระบบคำสั่งในการพิมพ์

         •Private Print : การใส่รหัสส่วนตัวเพื่อสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องสาหรับงานพิมพ์ที่เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ

         •Hole Print : การสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องแต่ไม่ต้องใส่รหัสใดๆ ป้องกันเอกสารปะปนกับงานอื่น

         •Print to e-Filing : สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กาหนดไว้บนฮาร์ดดิสในเครื่อง

 

คุณสมบัติในการสแกน (Network Scan)

 1. ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4, 300 dpi. ทั้งสีและขาว/ดำ)
 2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x600 dpi.และสามารถกำหนดระดับความละเอียดได้เช่น 100,150,200,300,400 หรือ 600 dpi.
 3. ระบบ PreviewScan สามารถดูภาพสแกนบนหน้าจอเครื่องก่อนสแกนจริง
 4. รูปแบบไฟล์สแกน JPEG, PDF, TIFF, XPS
 5. คำสั่งในการสแกน

         •Scan to file

         •Scan to Email

         •Scan to e-Filing

         •Scan to URL

         •Scan to USB Memory (Flash Drive)

         •Scan to Serve

Visitors: 614,859