เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบมัลติฟังก์ชั่น Toshiba e-studio 3025AC (30แผ่น/นาที)

คุณสมบัติถ่ายเอกสาร (Copy)

         

             1.    เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ ชนิดใช้ผงหมึกแห้ง

             2.    ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 30 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)

             3.    หน่วยความจำ RAM 4 GB และ Std. 128 GB (SSD)

             4.    ความเร็วในการประมวลผล 1.33GHz (Dual Core Processor)

             5.    ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.

             6.    ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 พร้อมฟังก์ชั่นถ่ายแทรกงานเร่งด่วน (INTERRUPT)

             7.    ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาดๆละ 550 แผ่น หนา 60-300 แกรม พร้อมถาดป้อนด้านข้างได้ 100 แผ่น

             8.    ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (RADF) วางต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ

             9.    ชุดกลับสำเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ (DUPLEXING UNIT)

             10.  หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้ว สะดวกต่อการมองเห็นและใช้งานสัมผัส

             11.  รองรับขนาดต้นฉบับตั้งแต่ A5R - A3 

             12.   รองรับขนาดกระดาษสำเนาตั้งแต่ A5R – A3 และขนาดใหญ่พิเศษ 305 – 1,200 ม.ม. (BANNER) ความหนาตั้งแต่ 52 – 300 แกรม

             13.  ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 5.9 วินาที (ขาว/ดำ) และ 7.8 วินาที (สี)

             14.  ระบบย่อ – ขยาย 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม – ลดได้ครั้งละ 1%

             15.  ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติ (AUTO) และสามารถปรับตามความต้องการได้อีก 11 ระดับ

             16.  ระบบเลือกขนาดสำเนาอัตโนมัติ (AUTO PAPER SELECTION)

             17.  ระบบปรับลดพื้นหลังสำเนา (BACKGROUND ADJUSTMENT) ทำให้เอกสารแลดูสะอาดต่อการอ่านและประหยัดผงหมึก

             18.  ระบบถ่ายข้ามหน้าเอกสารเปล่า (OMIT BLANK PAGE) กรณีถ่ายสำเนาหน้า-หลังด้วยประหยัดค่าใช้จ่าย

             19.  ระบบถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ (ELECTRONIC SORT)

             20.  ระบบถ่ายเอกสารให้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (MAGAZINE SORT)

             21.  ระบบพิสูจน์สำเนา (PROOF COPY) กรณีถ่ายเอกสารจำนวนมากโดยเครื่องจะถ่ายออกมาให้หนึ่งชุดเพื่อตรวจเช็ค

                    ก่อนถ่ายงานที่เหลือ ช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่าย

             22.  ระบบถ่ายประทับลำดับเลขหน้าสำเนา วันที่ และเวลา

             23.  ระบบแสดงสิทธิผู้ใช้งานตั้งได้ 1,000 รหัส (ID CODE) ด้วยเลขรหัส 5 หลักและสามารถกำหนดจำกัดปริมาณการใช้งาน

                    ทั้งสีและขาว/ดำของแต่ละรหัสได้

             24.  ระบบตั้งคำสั่งงานที่ใช้ประจำได้ถึง 12,060 คำสั่งงาน (TEMPLATE)

             25.  ระบบตั้งประหยัดพลังงาน 2 ชั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อช่วยประหยัดค่าพลังงาน (ENERGY SAVE MODE

                    และระบบ SUPER SLEEP MODE ที่ใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์)

             26.  ระบบตรวจเช็คปริมาณผงหมึกคงเหลือทั้ง 4 สีในเครื่อง (TONER REMAIN MODE)

             27.  ระบบถ่ายเอกสารคุณภาพตามชนิดของต้นฉบับเช่น TEXT, TEXT/PHOTO และ PHOTO

             28.  ระบบถ่ายบัตรประชาชน (ID CARD) โดยไม่ต้องป้อนหรือกลับสำเนาด้วยมือ

             29.  รับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไข) ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง

 

           คุณสมบัติเน็ทเวอร์คพริ้นท์(Network Print)

                 1.    ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)

                2.    ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi./1200 x 1200 dpi (PS3)

                3.    ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL5/PCL6, PostScript, XPS

                4.    รองรับการต่อเชื่อมในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: 10/100/1000 Base-T 

                5.    รองรับภาษาในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: TCP/IP (iPv4/iPv6), IPX/SPX, Ether Talk, NetBIOS over TCP/IP

                6.    รองรับระบบปฎิบัติการ(OS) :  Windows7/8/8.1/10/Windows Server 2008/2012, Mac OS x 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10

                        /10.11, UNIX, Linux     

                7.    สามารถพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Memory (Flash Drive)

                8.    สามารถสั่งพิมพ์รวมหน้าเอกสารเช่น 2 in 1, 4 in 1

                9.    รองรับการพิมพ์งานขนาดกระดาษพิเศษ 305 x 1200 ม.ม. (BANNER)

                10.  ระบบคำสั่งในการพิมพ์

                      - Private Print : การใส่รหัสส่วนตัวเพื่อสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องสำหรับงานพิมพ์ที่เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ

                      - Hole Print :  การสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องแต่ไม่ต้องใส่รหัสใดๆ ป้องกันเอกสารปะปนกับงานอื่น

                      - Print to e-Filing :  สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้บนฮาร์ดดิสในเครื่อง

                11.  สามารถตั้งคำสั่งงานพิมพ์ที่ใช้ประจำได้ของแต่ละผู้ใช้งาน (SAVE PROFILE)

               

           คุณสมบัติเน็ทเวอร์คสแกน(Network Scan)

                 1.    ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4, 300 dpi. ทั้งสีและขาว/ดำ)

                2.    ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x600 dpi.และสามารถกำหนดระดับความละเอียดได้เช่น 100,150,200,300,400 หรือ 600 dpi.

                3.    ระบบ Preview Scan สามารถดูภาพสแกนบนหน้าจอเครื่องก่อนสแกนจริง

                4.    รูปแบบไฟล์สแกน JPEG, TIFF, PDF, XPS

                5.    คำสั่งในการสแกน Scan to File, Scan to E-mail, Scan to e-Filing, Scan to URL, Scan to USB Memory, Scan to Server

Visitors: 614,864