ชุดดรัม Fuji Xerox ApeosPort 2150 NDA

ชุดทำภาพ Drum Cartridge ของแท้จากศูนย์

รหัส CT351310

สำหรับเครื่องรุ่น Fuji Xerox ApeosPort 2150 NDA

ปริมาณการใช้งานที่กระดาษ A4 ประมาณ 69,000 แผ่น

Visitors: 614,857