เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบมัลติฟังก์ชั่น Sharp MX-2314N (23 แผ่น/นาที)

 

 

 

• ถ่ายเอกสารสี / พิมพ์เอกสารสีระบบเน็ตเวิร์ค / สแกนสีระบบเน็ตเวิร์ค / ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิตอล / แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)

• ความเร็วถ่ายเอกสาร 23 แผ่น/นาที  (สี/ขาวดำ)

• หน้าจอการใช้งานแบบ 7” LCD ระบบสัมผัส แบบ WVGA

• ชุดป้อนกระดาษต้นฉบับ รองรับสูงสุด 100แผ่น พร้อมระบบถ่ายหน้าหลังอัตโนมัติ

• ถ่ายเอกสาร หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying

• สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด A5R (5” x 8”) – A3 (11” x 17”) + กระดาษยาว (แบนเนอร์) 1.2 เมตร 

• ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาด + ช่องป้อนกระดาษด้านข้าง 

 

 

คุณสมบัติทั่วไป

 • เครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอล สร้างภาพโดยระบบ Digital Laser ระบบผงหมึกแม่สี 4 สี Cyan, Magenta, Yellow, Black
 • สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 7.4 วินาทีสำหรับขาวดำและ 10 วินาทีสำหรับสี
 • ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 19 วินาที
 • ความละเอียด 600x600 จุดต่อตารางนิ้ว แยกระดับความแตกต่างของโทนสีดำได้ 256 ระดับ
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสารสี 23 แผ่นต่อนาที, ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาวดำ 23 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4)
 • สามารถกไหนดจำนวนการถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ 1-999 แผ่น
 • หน่วยประมวล ARM11 600 MHz และ ARM 400 MHz สามารถเพิ่มหน่วยประมวลผล QorIQ P1013 800 MHz เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม(MX-EB16)
 • หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) ขนาด 2 GB
 • สามารถเพิ่มหน่วยความจุ (HDD) ขนาด 320 GB อุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • หน้าจอการใช้งานระบบสัมผัสแบบ Full colour 7.0” W-VGA พร้อมปากกา Stylus
 • สามารถป้อนข้อมูล ด้วย Touch Screen Keyboard หรือเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูล เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-KB14N) โดยสามารถเลื่อนมาจากตัวเครื่อง
 • สามารถจำลองหน้าจอเสมือนการใช้งานในฟังก์ชั่นถ่ายเอกสารบนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดี่ยวกันได้ (Remote Front Panel)

 

การสำเนา

 • สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด A5R (5 ½` x 8 ½`R ) q A3 (11” x 17”)
 • สามารถถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ขนาด A5R (5 ½` x 8 ½`R ) จนถึงขนาดใหญ่สุด A3 wide (12”x18”)
 • สามารถถ่านสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 300 แกรม และถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดได้ตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 220 แกรม
 • สามารถป้อนกระดาษได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น จำนวน 1 ถาด และถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด เพื่อความสะดวกในการถ่ายเอกสารลงบนกระดาษที่มีความหนา คือ กระดาษขนาดพิเศษต่างๆ (รวม 600 แผ่น)
 • สามารถสร้างสำเนา 2 หน้า ตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 220 แกรม
 • สามารถรองรับต้นฉบับชนิดบาง 35 แกรม ถึง 49 แกรม และชนิดทั่วไป 50 แกรม ถึง 128 แกรม สำหรับต้นฉบับ 2 หน้า 50 แกรมถึง 105 แกรม ที่ชุดป้อนต้นฉบับอัโนมัติ
 • สามารถ ย่อ-ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
 • ระบบย่อ-ขยายในรูปแบบมาตรฐาน 11 ขนาด (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)
 • ระบบ XY Zoom เลือกการย่อ-ขยาย เฉพาะส่วน สามารถเลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอน หรือ แนวตั้ง เพียงอย่างเดียว
 • สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับทุกประเภท ลายเซ็น,รูปภาพ,ตรายาง,แผ่นพิมพ์เขียว,ต้นฉบับที่เขียนด้วนดินสอและสามารถถ่ายเอกสารจากวัตถุสมามิติ รวมทั้งการถ่ายเอกสารจากหนังสือโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม
 • ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัโนมัติ (Auto) และแบบเลือกชนิดของต้นฉบับ Text, Text/Printed Photo, Printed Photo,Text/Photo, Photo ,Map (Color Tone Enhancement)
 • พร้อมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างภาพ Resolution Enhancement Technology (RET)
 • ระบบ Color copy mode สามารถถ่ายเอกสารสีและขาวดำแบบอัตโนมัติ (Auto, Full Color, Black & White) และสามารถถ่ายเอกสาร 2 สี (2-colour) และสีเดียว (Single Color) ได้
 • ระบบ Copy Style สามารถถ่ายแบบ 1-sided > 1-sided, 2-sided > 1-sided, 1-sided > 2-sided, 2-sided > 2-sided พร้อมระบบกลับข้อมูลต้นฉบับที่สแกน (Image Rotation) เพื่อให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่
 • ระบบ Suppress Background สามารถเลือกตัดสีพื้นหลังโดยอัโนมัติ
 • ระบบ Auto Colour Calibration สามารถปรับคุณภาพของสีโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สำเนามีคุณภาพที่ดีขึ้น
 • ระบบ Registration Adjustment สามารถปรับแต่งสีได้ทั้งระบบ RGB และ CMYK
 • ระบบ Auto Paper Selection สามารถเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดของต้นฉบับ
 • ระบบ Auto Magnification Selection สามารถเลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษสำเนาที่ใช้
 • ระบบ Auto Tray Switching สามารถสลับถาดกระดาษได้ กรณีถาดใดถาดหนึ่งกระดาษหมดโดยสลับไปยังถาดกระดาษที่มีกระดาษขนาดเดียวกัน
 • ระบบ Rotated Copy สามารถกลับข้อมูลต้นฉบับที่สแกน เพื่อให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่ รองรับขนาดของต้นฉบับที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด A4
 • ระบบ Electronic Sorting สามารถจัดเรียง หรือ แยกกลุ่มสำเนาได้อัตโนมัติ
 • ระบบ Job Reservation สามารถจองงานล่วงหน้าเพื่อถ่ายเอกสารในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ได้สูงสุด 99 งาน
 • ระบบ Preview Function สามารถแสดงตัวอย่างสำเนาเอกสาร ก่อนทำสำเนาจริงในลักษณะที่เป็นรูปภาพผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Panel) เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • ระบบ Notification Sound สามารถส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อทำงานถ่ายเอกสารเสร็จสิ้น
 • ระบบ Program Call / Registration สามารถบันทึกค่าฟังก์ชั่นใช้งานสูงสุด 48 โปรแกรม ประหยัดเวลาในการใช้งานที่ใช้อยู่บ่อยครั้ง
 • ระบบ Multi Shot สามารถทำการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น ลงในสำเนาแผ่นเดียวได้
 • ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนาได้ตั้งแต่ 0-20 มม. เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเย็บ หรือ การะเจาะรูเอกสาร
 • ระบบ Edge Erase สามารถลบขอบริมและขอบกลางของสำเนาได้ และขอบริมกับขอบกลางของสำเนา และขอบข้างของสำเนา
 • ระบบ Pamphlet สามารถถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือและแทรกปกหนังสือได้
 • ระบบ Cover Insertion สามารถแทรกปกหน้า และ ปกหลังได้ พร้อมพิมพ์ข้อความลงบนปกที่ทำการแทรก
 • ระบบ Transparency Insertion สามารถถ่ายแผ่นใสและสามารถมีกระดาษขั้นกลางระหว่างแผ่นได้เพื่อป้องกันการติดตั้งกันของแผ่นใส
 • ระบบ Card shot สามารถถ่ายต้นฉบับขนาดบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง และระบบจะจัดสมมาตรโดยไม่ต้องกลับกระดาษสำเนา รวมถึงสามารถกำหนดขนาดของต้นฉบับชนิดอื่นๆ ที่ต้องการทำสำเนา 2 หน้าให้แสดงในหน้าเดียว เช่น ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 • ระบบ Tap Copy สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษสำหรับทำเป็น Index แฟ้มเอกสารได้
 • ระบบ Dual Page Copy สามารถถ่ายเอกสาร ที่เป็นหน้าคู่ จะได้สำเนาแยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าอัตโนมัติ
 • ระบบ Book Copy สามารถถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้จากต้นฉบับที่เป็นหนังสือโดยไม่ต้องแยกต้นฉบับออกจากกัน
 • ระบบ Stamp สามารถทำการเพิ่มข้อความมาตรฐาน วันที่ลงบนสำเนาโดยระบุตำแหน่งที่ต้องการได้ 6 จุด
 • ระบบ Watermark สามารถทำลายน้ำลงบนสำเนาเอกสาร โดยพิมพ์ข้อความมาตรฐาน เช่น Confidential, Draft เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • ระบบ Photo Repeat สามารถถ่ายต้นฉบับโดยสำเนาทำซ้ำให้อยู่ในแผ่นเดี่ยว
 • ระบบ Multi-Page Enlarge สามารถขยายสำเนาโดยนำสำเนาหลายๆ แผ่นมาต่อกันได้ขนาดสูงสุดเท่ากับสำเนาขนาด A0 จำนวน 2 แผ่น
 • ระบบ Mirror image สามารถถ่ายเอกสารให้สำเนากลับด้านเสมือนส่องกระจก
 • ระบบ A3 Full bleed สามารถถ่ายเอกสารให้ลงกระดาษ A3W เพื่อทำปกหนังสือหรือต้องการสำเนาขนาด A0 ที่เต็มพื้นที่
 • ระบบ Centering สำหรับจัดตำแหน่งของต้นฉบับให้แสดงอยู่กึ่งกลางของสำเนา
 • ระบบ B/W Reverse สามารถปรับโทนสีของต้นฉบับที่สแกนแล้ว จากสีดำเป็นขาว หรือ สีขาวเป็นดำ
 • ระบบ Job build สามารถอ่านต้นฉบับเก็บเข้าหน่วยความจำไว้ก่อน หากต้นฉบับมีจำนวนมากกว่าที่ชุดป้อนต้นฉบับรองรับ (100 แผ่น) เพื่อจะประมวลผลทำและสำเนาหลายๆชุดในครั้งเดียว เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • ระบบ Tandem สามารถกระจายการทำงาน กรณีที่มีเครื่อง 2 เครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกันภายในเครือข่ายเดียวกัน เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • ระบบ Proof copy สามารถสร้างสำเนาชุดแรกเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันก่อนดำเนินการสร้างสำเนาชุดต่อๆไป ในกรณีที่มีการถ่ายเอกสารและต้องการสำเนาหลายๆ ชุดเพื่อความถูกต้อง เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • ระบบ Original count สามารถนับจำนวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อความถูกต้อง
 • ระบบ Mix Size Original สามารถถ่ายเอกสาร โดยต้นฉบับมีหลายขนาดและสามารถเลือกขนาดสำเนาให้ตรงกับขนาดต้นฉบับโดยอัตโนมัติ
 • ระบบ Slow scan สามารถถ่ายเอกสารที่ต้นฉบับมีขนาดบาง เพื่อป้องกันต้นฉบับเสียหาย
 • ระบบ Toner Save สามารถช่วยประหยัดหมึก
 • ระบบ Account Control สามารถตั้งรหัสเฉพาะผู้ใช้งานได้ถึง 1000 รหัส  ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิการใช้ เป็นรหัสตัวเลขหรือชื่อพร้อมรหัส
 • ระบบ User Control ที่สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานให้กับผู้ใช้ กำหนดได้ทั้งภาษาและฟังก์ชั่นที่ต้องดารใช้งาน
 • ระบบ Filing สามารถเก็บสำเนาเอกสารในรูปแบบของไฟล์และบันทึกไว้ในเครื่อง (Quick File) เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • สามารถเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานโดยไม่ต้องเข้าไปกำหนดค่าสีหรือขาวดำ เพิ่มขั้นตอนการใช้งาน แยกปุ่มการทำงานให้เลือกอย่างชัดเจน ระหว่างสีหรือขาวดำ
 • ระบบ Auto Colour Selection สามารถวิเคราะห์โหมดของต้นฉบับอัโนมัติ ว่าต้นฉบับเป็นสีหรือขาวดำ โดนนับจำนวนผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าต้นฉบับเป็นขาวดำ แต่เลือกทำงานที่ปุ่มสี เครื่องจะคำนวณการนับค่าเป็นขาวดำ
 • ระบบ Auto Exposure สามารถตัดสีพื้นหลังของต้นฉบับอัตโนมัติ เพิ่มความคมชัดให้กับสำเนา
 • ระบบ Document Control ควบคุมความปลอดภัยในการสร้างสำเนา อุปกรณ์เสริม (MX-EB16 และ MX-FR40U)
 • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด, กระดาษหมด, ผงหมึกมีปริมาณน้อย หรือ เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจบำรุงรักษาเครื่อง
 • เทคโนโลยี SOPM (Scan One Print Many) อ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและทำสำเนาได้หลายแผ่น ลดการใช้พลังงาน

 

การพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ โดยมีความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 (equivalent) x 600
 • และ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
 • ความเร็วในการพิมพ์สีและขาวดำ 23 แผ่นต่อนาที (A4)
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A5 (5 ½` x 8 ½` ) q A3 wide (12` x 18`)
 • สามารถพอมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, Label, แผ่นใส (Transparency)
 • หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) ขนาด 1 GB
 • ภาษาการพิมพ์มาตรฐาน SAPL-c , และ  PCL6 (80 Fonts) สำหรับ PS3 (136 Fonts) เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม(MX-PK11)
 • สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ ได้แก่ Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows XP/Vista/7/8 และเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-PK11) จะรองรับ Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 ได้
 • โปรโตคอลในการสั่งพิมพ์  TCP/IP (IPV4, IPV6), IPX/SPX(Netware), NetBEUI เมื่อติงตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-PK11) จะรองรับโปรโตคอล  EtherTalk (AppleTalk) ได้
 • Port สำหรับการเชื่อต่อ 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
 • ระบบ Network tandem Print สามารถให้เครื่องในเครือข่ายเดียวกัน 2 เครื่องช่วยพิมพ์งานในเวลาที่พร้อมกัน เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • เทคโนโลยี  RIP Once/Print Many ส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายๆชุด
 • ระบบ Multi-access สามารถสแกนเอกสารได้ขณะเครื่องกำลังประมวลผลงานพิมพ์และสามารถพิมพ์งานได้ ในขณะที่ทำการสแกนเอกสาร
 • ระบบ Form overlay สามารถสร้างแบบฟอร์ม หรือแม่แบบงานเอกสารเพื่อทำรองรับงานพิมพ์ โดยสามารถสร้างแบบของผู้ใช้เอง เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • ระบบ CMYK Simulation สามารถปรับค่าสีของสำเนาให้เหมาะสมกับระบบการพิมพ์
 • ระบบ ICC Profile การสั่งพิมพ์เพื่อเน้นคุณภาพสี เพื่อรองรับงานให้มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบ
 • ระบบ Chapter inserts สามารถแทรกหน้า เอกสารว่างไว้ที่หน้าก่อนหน้าที่ระบุของเอกสาร แบ่งแยกหน้าของแต่ละบทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนาได้ตั้งแต่ 1-10 มม. เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเย็บ หรือ การเจาะรูเอกสาร
 • ระบบ 90 degrees rotation สามารถสั้งงานในรูปแบบของการหมุนภาพเพื่อให้ตรงกับขนาดกระดาษของสำเนา
 • ระบบ Auto Job Control Review สามารถยืนยันรหัสก่อนการสั่งพิมพ์ในกรณีเครื่องพิมพ์มีการตั้งรหัสการใช้งาน เพื่อยืนยันความถูกต้องของผู้ใช้
 • ระบบ A0 & A1 fit page สามารถย่อต้นฉบับขนาด A0 หรือ A1 ให้ลงพอดีกับกระดาษสำเนาที่ได้มีการเลือกไว้
 • ระบบ Page Interleave สามารถตั้งการแทรกกระดาษหน้าคู่ หรือหน้าคี่
 • ระบบ Use Driver To Render JPEGs สามารถประมวลผลให้คุณภาพของสำเนามีคุณภาพดีขึ้น กรณีต้นฉบับเป็นไฟล์ชนิด JPEG
 • ระบบ Print Position สามารถเลือกตำแหน่งในการพิมพ์ได้อาจจะใช้ในกรณีต้องการภาพบางส่วนของต้นฉบับ ประหยัดเวลาไม่ต้องปรับแต่งต้นฉบับ
 • ระบบ N-up สามารถพิมพ์เอกสาร 2, 4, 6, 8, 9, 16 หน้า ลงในเอกสารฉบับเดียว
 • ระบบ Print Policy สามารถบังคับให้ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรหัสของตนเอง กรณีที่เครื่องมรการเข้ารหัสการใช้งาน
 • ระบบ Trapping สามารถสั่งพิมพ์ โดยเลือกให้สำเนาแสดงหรือไม่แสดงขอบขวาตัวอักษร
 • ระบบ Sharpness สามารถสั่งพิมพ์เพื่อปรับระดับความนุ่มนวลและระดับความคมชัดของสำเนาได้ 5 ระดับ
 • ระบบ  Duplex Print สามารถสั่งพิมพ์สำเนาออกมา 2 หน้า
 • ระบบ Paper Output Tray Selection สามารถกำหนดทางออกของสำเนาเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-TR12)
 • ระบบ Fit To Page สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ-ขยาย สำเนาให้ปรับตรงกับขนาดกระดาษที่เลือก
 • ระบบ Jop Retention สามารถสั่งพิมพ์ โดยพักหือเก็ยสำเนาไว้ในตัวเครื่อง ก่อนที่จะเลือกพิมพ์สำเนาพิมพ์สำเนาออกมาภายหลัง เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • ระบบ Color Adjustment สามารถปรับแต่งความเข้ม, สว่าง และความสมดุลของสีสำเนา
 • ระบบ Job Offset Output สามารถแยกสำเนาจากการพิมพ์ของแต่ละชุด เพื่อไม่ให้ปะปนกัน
 • ระบบ Pamphlet สามารถสั่งพิมพ์สำเนาให้ออกมาเป็นรูปเล่ม
 • ระบบ Tap Paper Print สามารถสั่งพิมพ์สำเนา เมื่อต้องการทำ Index ให้กับแฟ้มเอกสาร
 • ระบบ Transparency Inserts สามารถสั่งพิมพ์สำเนาลงแผ่นใส โดยมีกระดาษขาวแทรกระหว่างแผ่นใสแต่ละแผ่น
 • ระบบ Line Width Settings สามารถสั่งพิมพ์ เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของลายเส้นของสำเนา ใช้กับภาษาการพิมพ์ PCL เท่านั้น
 • ระบบ Poster Print สามารถพิมพ์ให้ได้สำเนาแบบขยายใหญ่ โดยนำสำเนาแต่ละแผ่นมาต่อกัน
 • ระบบ Network tandem print สามารถให้เครื่อง 2 เครื่อง (ในเครือข่ายเดียวกัน) ช่วยพิมพ์สำเนาในเวลาที่พร้อมๆ กัน เสมือนเพิ่มความเร็วของการพิมพ์เป็น 2 เท่า เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • ระบบ Direct Print สามารถพิมพ์สำเนาจาก USB Memory โดยไม่ต้องติดตั้ง  Printer Driver เมื่อเลือกไฟล์ชนิด TIFF และ JPEG จาก USB Memory เพื่อสั่งพิมพ์ เพียงติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16) เท่านั้น หากจะเลือกไฟล์ชนิด PDF, PDF/A และ Encryption PDF จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16 และ MX-PK11) แต่ในกรณีไฟล์ชนิด XPS อุปกรณ์เสริม (MX-EB16, MX-PUX1 และหน่วยความจำ (RAM) ขนาด  2 GB)  จะต้องติดตั้งพร้อมกัน
 • ระบบ Direct Print สามารถพิมพ์สำเนาจาก Network Share Folder (ในเครือข่ายเดียวกัน) โดยไม่ต้องติดตั้ง  Printer Driver เมื่อเลือกไฟล์ชนิด TIFF และ JPEG เพื่อสั่งพิมพ์ แต่หากเป็นไฟล์ชนิด PDF และ PDF/A จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-PK11) ก่อน สำหรับไฟล์ชนิด Encryption PDF จะต้องตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16 และ MX-PK11) กรณีไฟล์ชนิด XPS อุปกรณ์เสริม (MX-EB16, MX-PUX1 และหน่วยความจำ (RAM) ขนาด 2 GB) จะต้องติดตั้งพร้อมกัน
 • ระบบ Banner Printing สามารถพิมพ์สำเนากระดาษชนิดพิเศษแบบยาว (Banner) ความยาวไม่เกิน 1.2 เมตร ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริม (MX-LT10) เพื่อป้อนกระดาษชนิดพิเศษแบบยาวผ่านถาดป้อนกระดาษด้านข้าง

 

การสแกน

 • ระบบสแกนเนอร์ Push scan สามารถสั่งสแกนเอกสารจากหน้าจอระบบสัมผัส (Panel) Pull scan (TWIN-compliant application) สามารถสั่งสแกนเอกสารผ่าน โปรแกรมที่ใช้สแกน
 • สามารถเลือกความละเอียดในการสแกนแบบ Push ที่ 100, 200, 300, 400 หรือ  600 dpi
 • สามารถเลือกความละเอียดในการสแกนแบบ Pull ที่ 75, 100, 150, 200, 300, 400 , 600 dpi หรือ 50-9,600 dpi  เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • สามารถเลือกคุณภาพงานสแกนได้ทั้งสีและขาวดำ
 • ความเร็วในการสแกนในรูปแบบของขาวดำ 50 แผ่น/นาที สี 36 แผ่น/นาที ที่ขนาด A4
 • สามารถสแกนต้นฉบับหน้า-หลัง ได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถสแกนเป็นไฟล์ชนิด TIFF, JPEG (Color), PDF, PDF/A, Encrypted PDF, XPS
 • สามารถสแกนไปปลายทาง E-mail, Desktop, FTP server, Network Folder (SMB) และ USB memory
 • สามารถตั้งชื่อที่อยู่ปลายทางได้ทั้งหมด 1,000 ปลายทาง
 • สามารถตั้งโปรแกรมที่ใช้งานประจำสำหรับงานสแกนได้สูงสุด 48 โปรแกรม
 • ระบบ Direct Entry สามารถใช้งาน Scan to E-Mail ระบุชื่อ E-Mail ปลายทางได้โดยตรงโดยผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Panel) และสามารถเพิ่ม Subject, File name, Reply-to ได้เปรียบเสมือนกำลังส่ง E-Mail ผ่านหน้าคอมพิวเตอร์
 • ระบบ Resend สามารถเรียกชื่อปลายทางย้อนหลังล่าสุดได้สูงสุด 8 รายการ (เฉพาะ Scan to E-Mail)
 • ระบบ Blank Page Skip สามารถสแกนเอกสารโดยสามารถข้ามหน้าเอกสารที่ไม่มีข้อความเพื่อความง่ายในการสแกนเอกสาร
 • ระบบ Preview สามารถแสดงตัวอย่างงานสแกน ก่อนที่จะทำการส่งจริงในลักษณะที่เป็นรูปภาพผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Panel) เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • ระบบ Job build สามารถอ่านต้นฉบับเก็บเข้ากหน่วยความจำไว้ก่อน หากต้นฉบับมีจำนวนมากกว่าที่ชุดป้อนต้นฉบับรองรับ (100 แผ่น) เพื่อจะประมวลผลการสแกนในครั้งเดียว เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (MX-EB16)
 • ระบบ Slow Scan สามารถสแกนต้นฉบับที่มีขนาดบาง เพื่อป้องกันต้นฉบับเสียหาย
 • ระบบ Mix Size Original สามารถสแกนต้นฉบับหลายขนาดในคราวเดียวกัน
 • ระบบ Original Count สามารถนับจำนวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อยืนยันจำนวนว่ามีปริมาณที่ถูกต้อง ก่อนสแกน
 • ระบบ Dual Page Scan สามารถสแกนเอกสาร ที่เป็นหน้าคู่
 • ระบบ Card shot สามารถสแกนต้นฉบับขนาดบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลังและระบบจะจัดสมมาตรโดยไม่ต้องกลับกระดาษสำเนา
 • สามารถรองรับสิทธิ์การใช้งานเช่น LDAP, SMTP, Windows Domain
 
Visitors: 625,126