ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รหัส MX-23-AT-MA

หมึกสีฟ้า (M) Sharp MX-23-AT-MA  Toner ของแท้ 100 %

ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น MX-1810U, MX-2010U, MX-2314N, MX-2614N

ใช้ได้ 10,000 แผ่น

ราคา 4,490 บาท (ก่อน vat)

ค่าจัดส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

- กรณีสั่งสินค้าไม่ถึง 5,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 200 บาท/ครั้ง

- กรณีสั่งสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่ง

 

ค่าจัดส่งสินค้ากรณีต่างจังหวัด คิดค่าจัดส่ง 100 บาท/กล่อง (ทาง EMS)

Visitors: 625,137