รีวิวแกะกล่องติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba e-Studio 2303/2309 A

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำยี่ห้อ Toshiba รุ่น e-Studio 2309A โดยเรียงจากซ้ายไปขวาจะประกอบด้วย 

1. ตู้รองเครื่อง ทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิมอย่างดีและด้านล่างจะมีล้อเลื่อนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

2 ตัวเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดผงแม่เหล็กและชุดหมึก โดยภายในเครื่องจะมีชุดกลับหน้าหลังมาให้เรียบร้อย

3. ถาดกระดาษที่ 2 และสายไฟ

4. ฝาป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (รุ่นนี้สามารถกลับต้นฉบับอัตโนมัติได้อีกด้วย)

 

การประกอบเครื่อง ให้นำถาดกระดาษที่ 2 มาวางที่ตู้รองเครื่องก่อนลำดับแรก

  

จากนั้นก็นำตัวเครื่องมาวางลงบนถาดกระดาษที่ 2 แล้วยึดด้วยน็อททั้ง 4 ด้านเข้ากับถาด

 

แกะฝาครอบข้างหลังตัวเครื่องถ่ายเอกสาร

 

ปลดสายพัดลมระบายความร้อนออกจากแผงควบคุม แล้วถอดฝาหลังออกมา

 

เสียบแจ็คถาดกระดาษที่ 2 เข้ากับตัวเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเสียบเฟืองขับถาดกระดาษเข้าที่ตัวเครื่อง 

 

หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการใส่ฝาป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ

 

ให้นำขาฝาป้อนต้นฉบับเสียบเข้ากับตัวเครื่องถ่ายเอกสารแล้วเสียบสายเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องด้านหลัง 

 

ฝารุ่นนี้สามารถปรับเลือนเข้าหรือออกได้โดยใช้ไขควงหมุนเลื่อน

 

เครื่องรุ่นนี้ยังต้องคงใช้ผงแม่เหล็กเป็นชุดแยกออกมาต่างหาก ให้ทำการแกะซีลที่ปิดผงแม่เหล็กออกก่อน

 

เสียบชุดผงแม่เหล็กเข้าช่องด้านล่างตลับหมึก

 

ทำการเปิดสวิทซ์เครื่องถ่ายเอกสารแล้วรอให้เครื่องดึงผงแม่เหล็กเข้าระบบก่อน จากนั้นถอดชุดผงแม่เหล็กออกแล้วจึงเสียบตลับหมึกเข้าไป 

 

หลังจากนั้นก็เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของตัวเครื่องถ่ายเอกสาร เช่น ภาษา วันที่ ขนาดกระดาษในถาด 

 

ส่วนการบำรุงรักษาจะมีช่องด้านข้างของตัวเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อเปิดออกมาก็จะพบชุดสร้างภาพหรือที่เรียกว่าลูกดรัม กับชุดทำความร้อน

 

 

Visitors: 614,863