เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบมัลติฟังก์ชั่น HP MFP E77650dn (70แผ่น/นาที)

HP PageWide Managed Color MFP E77650dn

คุณสมบัติของเครื่อง

1. เครื่องพิมพ์เอกสารสี มัลติฟังก์ชั่น A3 พิมพ์ภาพด้วยระบบ HP PageWide Technology

2. ระบบประมวลผลมีความเร็ว 1.2 GHz

3. หน่วยความจำ (RAM) 3 GB

4. หน่วยความจุ (HDD) 320 GB

5. หน้าจอแบบสัมผัส (Touch screen) แบบ XVA Colour Graphic Display (CGD) ขนาด 8” หรือ 20.3 cm

6. รองรับการเชื่อมต่อที่เป็น Hi-Speed USB 2.0 และ Gigabit Ethernet 10/100/1000T network

7. รองรับ Network Protocol ที่เป็น IPv4/IPv6, SNMPv1/v2c/v3

8. มีถาดป้อนกระดาษที่เป็นต้นฉบับอัตโนมัติ (ADF) รองรับได้ถึง 200 แผ่น

9. สามารถป้อนกระดาษได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น จำนวน 1 ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น

จำนวน 1 ถาด

10.สามารถพิมพ์งานลงบนกระดาษที่มีความหนา 60 to 220 g/mฒ

11. มีช่องรองรับกระดาษออกได้สูงสุด 500 แผ่น

12. รองรับการพิมพ์งานได้สูงสุด 200,000 หน้าต่อเดือน

 

คุณสมบัติการถ่ายสำเนาเอกสาร

1. ความเร็วในการถ่ายสำเนางานขาวดำ 50 หน้าต่อนาที และ ความเร็วในการถ่ายสำเนางานขาวดำสูงสุด 70 หน้าต่อนาที

2. ความเร็วในการถ่ายสำเนางานสี 50 หน้าต่อนาที และ ความเร็วในการถ่ายสำเนางานสีสูงสุด 70 หน้าต่อนาที

3. ความเร็วในการถ่ายสำเนา ขาวดำและ สี แผ่นแรก 9 วินาที

4. ความละเอียดในการถ่ายสำเนาขาวดำและสี สูงสุด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว

5. ระบบ Duplex Print ช่วยให้สามารถถ่ายสำเนาเอกสาร 2 หน้าได้

6. รองรับการถ่ายสำเนาได้สูงสุด 9999 ชุด

7. สามารถย่อ-ขยาย ได้ตั้งแต่ 25-400%

8. ฟังก์ชั่น Water mark ที่สามารถพิมพ์ลายน้ำลงบนเอกสารที่สำเนา

9. ฟังก์ชั่น Stamps ที่สามารถพิมพ์ วันที่, เลขหน้า ลงบนเอกสารที่สำเนา

10. ฟังก์ชั่น Book mode ที่สามารถสำเนาเอกสารต้นฉบับที่เป็นหนังสือแล้วทำการแยกเอกสารออกเป็น 2 แผ่น (หน้าซ้าย และ หน้าขวา)

11. ฟังก์ชั่นการถ่าย ID card ที่สามารถถ่ายสำเนาบัตรประชาชน

12. สำเนาต้นฉบับแผ่นลงบนเอกสาร 1, 2, 4 แผ่นลงบนสำเนา 1 แผ่น

 

คุณสมบัติการพิมพ์

1. ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำ 50 หน้าต่อนาที และ ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำสูงสุด 70 หน้าต่อนาที

2. ความเร็วในการพิมพ์งานสี 50 หน้าต่อนาที และ ความเร็วในการพิมพ์งานสีสูงสุด 70 หน้าต่อนาที

3. ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำ แผ่นแรก 7.4 วินาที

4. ความเร็วในการพิมพ์งานสี แผ่นแรก 7.4 วินาที

5. ความละเอียดในการพิมพ์งานขาวดำ สูงสุด 1,200 x 1,200 จุดต่อตารางนิ้ว

6. ความละเอียดในการพิมพ์งานสี สูงสุด 2,400 x 1,200 จุดต่อตารางนิ้ว

7. ระบบ Duplex Print ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้

8. ระบบการพิมพ์งานเอกสาร 2, 4, 6, 9, 16 หน้า ลงในเอกสารฉบับเดียว

9. สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ –ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษที่ต้องการ (Scale to Fit)

10. มีระบบ Job Storage สามารถสั่งพิมพ์งานไปพักหรือเก็บไว้ใน HDD ของเครื่องได้

11. สามารถพิมพ์งานโดยใส่รหัสเพื่อป้องกันเอกสารสูญหายหรือมีผู้อื่นมารับเอกสารไป (Password หรือ Pin to print)

12. สามารถสั่งพิมพ์งานโดยผ่าน USB Memory ได้ตรงโดยตรง ผ่านทางหน้าจอ Control Panel

ซึ่งสามารถพิมพ์งานเอกสารโดยไม่ต้องใช้ Printer Driver โดยสามารถรองรับไฟล์ PDF

 

คุณสมบัติการสแกนเอกสาร

1. ความเร็วในการสแกนเอกสาร ขาวดำ/สี 90 ppm และความเร็วในการสแกนเอกสาร 2 หน้า 180 ipm ทั้งสีและขาวดำ

2. ความละเอียดในการสแกน สีและขาวดำสูงสุด 600 dpiโดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 75dpi ถึง 600dpi

3. สแกนเอกสารไปยังปลายทางต่างๆ เช่น Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Send to SharePoint

4. สแกนเอกสารไปยังปลายทางในรูปแบบของไฟล์ ที่เป็น PDF, JPEG, TIFF

5. มีฟังก์ชั่นในการข้ามเอกสารที่ว่างเปล่า


คุณสมบัติการส่งแฟ็กซ์(Option)

1. ความเร็วในการส่งแฟ็กซ์ 33.6 kbps

2. ความละเอียดในการส่งแฟ็กซ์ 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi รับแฟ็กซ์)

3. รองรับการส่งแฟ็กซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์


Visitors: 614,859