เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบมัลติฟังก์ชั่น HP MFP P77740Z (60 แผ่น/นาที)

HP PageWide Managed MFP P77740z

คุณสมบัติของเครื่อง

1. เครื่องพิมพ์เอกสารสี มัลติฟังก์ชั่น A3 สร้างภาพโดย ระบบ HP PageWide Technology with pigmented inksให้ภาพสีธรรมชาติ

2. ระบบประมวลผลมีความเร็ว 1.5 GHz

3. หน่วยความจำ (RAM) 1.5 GB

4. หน่วยความจุ SSD (หน่วยความจุภายใน) 16GB

5. หน้าจอแบบสัมผัส (Touch screen) ขนาด 20.32 cm (8 inch) CGD (Color Graphics Display),

6. รองรับการเชื่อมต่อที่เป็น Hi-Speed USB 2.0 และ Ethernet 10/100 Base-TX network และ NFC; Bluetooth Smart; WiFi Direct 802.11

b/g/n - dual band Station

7. รองรับ Network Protocol ที่เป็น IPv4/IPv6, SNMPv1/v2/v3

8. มีถาดป้อนกระดาษที่เป็นต้นฉบับอัตโนมัติ (ADF) รองรับได้ถึง 100 แผ่น

9. สามารถป้อนกระดาษได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด

10.สามารถพิมพ์งานลงบนกระดาษขนาดกว้าง 99.06 ถึง 304.8 มิลลิเมตร ยาว 148.08 ถึง 457.2 มิลลิเมตร

11.สามารถพิมพ์งานลงบนกระดาษที่มีความหนา 60 ถึง 120 แกรมสำหรับ plain paper, 125 ถึง 300 แกรมสำหรับ photo, 75 ถึง 90 แกรมสำหรับ envelope,120 ถึง 180

แกรมสำหรับbrochure, 163 ถึง 200 แกรมสำหรับcard

12. มีช่องรองรับกระดาษออกได้สูงสุด 500 แผ่น

13. รองรับการพิมพ์งานได้สูงสุด 150,000 หน้าต่อเดือน แนะนำการใช้งานอยู่ที่ 2,500-30,000 หน้า

14. ตัวเครื่องมีขนาด (W x D x H) 598 x 576 x 728 mm

15. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 69.50 kg

16.ใช้พลังงานไฟฟ้าขณะOff 0.21 วัตต์ ขณะSleep 3.14 วัตต์ ขณะReady 24.75 วัตต์ ขณะถ่ายเอกสารและพิมพ์ 73.5 วัตต์

 

 

คุณสมบัติการถ่ายสำเนาเอกสาร

1. ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำและสีที่ขนาด A4 ในโหมด General Office Mode 60 แผ่นต่อนาที ในโหมดคุณภาพสูง Laser-Comparable 40 แผ่นต่อนาที

2. ความละเอียดในการถ่ายสำเนาขาวดำและสี สูงสุด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว

3. ระบบ Duplex Print ช่วยให้สามารถถ่ายสำเนาเอกสาร 2 หน้าได้

4. รองรับการถ่ายสำเนาได้สูงสุด 999 ชุด

5. สามารถย่อ-ขยาย ได้ตั้งแต่ 25-400%

6. ฟังก์ชั่นการถ่าย ID card ที่สามารถถ่ายสำเนาบัตรประชาชน

 

 

คุณสมบัติการพิมพ์

1. ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำและสีที่ขนาด A4 ในโหมด General Office Mode 60 แผ่นต่อนาที ในโหมดคุณภาพสูง Laser-Comparable 40 แผ่นต่อนาที

2.ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำและสีแผ่นแรก 8 วินาที

3. ความละเอียดในการพิมพ์งานขาวดำ 600x600 dpi; สี 600 x 600 dpi

4. ระบบ Duplex Print ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้ ด้วยความเร็ว 28 หน้าต่อนาที ที่ขนาด A4

5. ระบบการพิมพ์งานเอกสาร 2, 4, 6, 9, 16 หน้า ลงในเอกสารฉบับเดียว

6.สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ –ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษที่ต้องการ (Scale to Fit)

7. มีระบบ Job Storage สามารถสั่งพิมพ์งานไปพักหรือเก็บไว้ในเครื่องได้

8. สามารถพิมพ์งานโดยใส่รหัสเพื่อป้องกันเอกสารสูญหายหรือมีผู้อื่นมารับเอกสารไป (Password หรือ Pin to print)

9. สามารถสั่งพิมพ์ ลายนํ้า (Watermarks) ลงบนเอกสารที่ต้องการพิมพ์ได้

10. สามารถสั่งพิมพ์งานโดยผ่าน USB Memory ได้ตรงโดยตรง ผ่านทางหน้าจอ Control Panel ซึ่งสามารถพิมพ์งานเอกสารโดยไม่ต้องใช้ Printer Driver

โดยสามารถรองรับไฟล์ PDF

 

คุณสมบัติการสแกนเอกสาร

1. ความเร็วในการสแกนเอกสารขาวดำ/สี หน้าหลังในครั้งเดียว 50 หน้าต่อนาที หน้าเดียว 35 หน้าต่อนาที

2. ความละเอียดในการสแกน สีและขาวดำสูงสุด 600 dpi โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 75dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

3. สแกนเอกสารไปยังปลายทางต่างๆ เช่น Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Send to SharePoint

4. สแกนเอกสารไปยังปลายทางในรูปแบบของไฟล์ ที่เป็น BMP, JPEG,PDF,PNG,TIFF

 

 

คุณสมบัติการส่งแฟ็กซ์

1.ความเร็วในการส่งแฟ็กซ์ 33.6 kbps

2. ความละเอียดในการส่งแฟ็กซ์ 300 x 300 dpi

3. มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บแฟ็กซ์จำนวน 500 หน้าไว้ในกรณีที่ กระดาษหมด

4. รองรับการส่งแฟ็กซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์

Visitors: 596,795