เลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ให้ดูขนาดกระดาษที่ใช้

เคยบันทึกไว้ไหมครับว่า ปีหนึ่งได้ใช้ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษขนาด A3 หรือเปล่า ?
 
บางท่านไม่เคยใช้เลยใช่ไหมครับ หรือถ้าใช้ก็น้อยมาก ๆ เปรียบได้ซื้อมาแพงแต่ใช้ไม่คุ้ม ใช้ประโยชน์ไม่ครบแถมสร้างภาระการดูแลเสียอีก


ผลสำรวจจาก Samsung เชื่อหรือไม่ว่า การใช้กระดาษ A3 มีเพียง 2.35 % จากปริมาณเครื่องถ่ายเอกสารทั้วโลก
ดังนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ควรดูความจำเป็นของสำนักงานด้วยครับ 
ผมมีข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องถ่ายเอกสารขนาด A4 และขนาด A3 ให้พิจารณาดังต่อไปนี้ครับ
1) 
เครื่องถ่ายเอกสารA3 ราคาจะแพงกว่าเครื่องถ่ายเอกสารA4 ประมาณ 2-3 เท่า
2) ชุดทำภาพ Drum หรือ ชุดความร้อน Fuser Unit ของเครื่องถ่ายเอกสารA3 จะแพงกว่าเครื่องถ่ายเอกสารขนาดA4 เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า
3) การดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารA3 ต้องดูแลมากกว่าเพราะมีอุปกรณ์มากกว่า
4) อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารA3 มีจำนวนมากเครื่องขนาด A4
5) เครื่องถ่ายเอกสาร A3 กินไฟฟ้ามากกว่าเครื่องถ่ายสารA4 เนื่องจากชุดความร้อนที่มีขนาดกว้างกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องขนาด A4

ถ้าท่านจะเลือกซื้อเครื่องถ่ายขนาด A4 หรือ A3 ให้คำนึงถึงการใช้ขนาดกระดาษด้วย เพราะถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ถ่ายกระดาษขนาด A3 
ให้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารขนาด A4 ดีกว่า หรือถ้าใช้ถ่ายน้อยมากท่านสามารถไปใช้บริการถ่ายเอกสารข้างนอกแทน ก็จะประหยัดกว่าครับ
อีกทั้งยังช่วยให้ท่านประหยัดค่าไฟฟ้าพร้อมช่วยลดโลกร้อนอีกด้วยครับ
Visitors: 596,792