ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp MX235AT

ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR-5618 AR-5620 AR-5623 

ใช้ได้ 19,000 หน้า 

ราคา 3,700 บาท (ก่อน vat)

ค่าจัดส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

- กรณีสั่งสินค้าไม่ถึง 5,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 200 บาท/ครั้ง

- กรณีสั่งสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่ง

 

ค่าจัดส่งสินค้ากรณีต่างจังหวัด คิดค่าจัดส่ง 100 บาท/กล่อง (ทาง EMS)

฿3,700
จำนวน:
Visitors: 625,143