เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล

 

 

แหล่งจำหน่ายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

ราคาถูก มีประกัน จัดส่งติดตั้งทั่วประเทศ 

(เครื่องอัดสำเนา/โรเนียว)

 

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล


คือเครื่องที่ได้รับการพัฒนาต่อมาจากระบบการอัดสำเนา (หรือที่เรียกกันติดปากว่าเครื่องโรเนียว)  แบบเก่ามีข้อดีคือค่าใช้จ่ายต่อสำเนาต่ำมาก  ไม่เลือกคุณภาพของกระดาษที่ใช้  สามารถทำสำเนาได้คราวละมาก ๆ ในเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตามเครื่องอัดสำเนาแบบเก่าก็มีข้อจำกัดเรื่องความสะดวกในการใช้ งาน  เพราะก่อนที่จะทำการอัดสำเนาได้จะต้องมีการเตรียมกระดาษไขขึ้นมาก่อน  การเตรียมกระดาษไขนั้นทำได้หลายวิธี  เช่น  พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด  ใช้ปากกาเขียนไข  หรือถ้ามีรูปภาพก็ต้องเข้าเครื่องปรุกระดาษไขก่อน  นอกจากนี้แล้วการโรเนียวหรือการอัดสำเนายังต้องอาศัยผู้ที่คุ้นเคยกับการใช้ เครื่องมาก่อนจึงสามารถใช้งานได้  จึงมีการพัฒนาระบบอัดสำเนาแบบเก่าให้สามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนเครื่องถ่าย เอกสาร  และในขณะเดียวกันก็ยังคงคุณสมบัติอันเป็นข้อดีของเครื่องอัดสำเนาแบบเก่าเอา ไว้  คือเรื่องประหยัดค่าใช้จ่าย  ทำสำเนาได้คราวละมาก ๆ ใช้กระดาษอะไรก็ได้  วิธีการดังกล่าวก็คือการผสมผสานเอาเครื่องปรุกระดาษไขและเครื่องอัดสำเนา เข้าไว้ด้วยกัน  และเรียกชื่อใหม่ว่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล  (Digital  Duplicator)  นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความสามารถต่าง ๆ ให้เหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร  เช่น  การย่อ-ขยาย  เปลี่ยนหมึกสีต่าง ๆ ได้  ให้ความคมชัดทั้งตัวหนังสือ  รูปภาพ ฯลฯ

                จุดเด่นของเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล  ก็คือมีระบบคำสั่งงานตรงได้ครั่งละมาก ๆ และมีต้นทุนต่ำกว่าเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไปถึง  10  เท่า  มีความทนทาน  ใช้งานไม่สลับซับซ้อน  คุณภาพทางสำเนาสะอาดและชัดเจนเรียบร้อยเหมือนต้นฉบับจริง  สามารถเปลี่ยนสีได้จึงพิมพ์ได้ทั้งสีและขาว – ดำ  สามารถพิมพ์กระดาษได้ทุกแบบตั้งแต่ต้นฉบับขนาดเล็กเท่านามบัตร  ถึงกระดาษขนาดใหญ่  และมีระบบย่อ – ขยาย เหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร

                หลายคนอาจจะคิดว่าเครื่องถ่ายเอกสารก็น่าที่จะทดแทนงานที่จะต้องทำสำเนาคราว ละมาก ๆ ที่ใช้ในการอัดสำเนาได้เช่นกัน  แต่หากเปรียบเทียบเครื่องทำสำเนาดิจิตอลกับเครื่องถ่ายเอกสารอย่างละเอียดจะ เห็นว่าเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลจะได้เปรียบกว่าในด้านราคาต้นทุนที่ต่ำและ ทนทาน

                เมื่อคำนวณต้นทุนของเครื่องถ่ายเอกสารจะเห็นได้ว่าต้นทุนคงที่เท่ากันทุก แผ่น  ไม่ว่าจะถ่ายเอกสารเพียงแผ่นเดียวหรือจำนวนมากเป็นร้อยแผ่นก็ตาม  เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายคงที่จากส่วนประกอบสำคัญ  3  ส่วน  คือผงหมึก  ผงแม่เหล็กและลูกไม่รับภาพ  ในขณะที่ต้นทุนของเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลแปรผันไปตามปริมาณงานพิมพ์  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาด้วยเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลจะมีค่าวัสดุ สิ้นเปลืองคือหมึกและกระดาษไขเท่านั้น  เมื่อกดปุ่มเพื่อทำสำเนากระดาษไข  (ราคาประมาณแผ่นละ  10  บาท)  จะถูกปรุด้วยความร้อน  เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์หลังจากนั้นไม่ว่าจะพิมพ์สำเนาสักกี่แผ่นก็ ตามค่าใช้จ่ายต่อแผ่นจะคงที่  ซึ่งก็คือค่าหมึกนั่นเอง  ดังนั้นต้นทุนในการทำสำเนาจะแปรผันตามจำนวนที่ใช้  ยิ่งใช้จำนวนมากราคาต้นทุนก็จะถูกลงไป  เช่น  ถ้าพิมพ์  20  สำเนา  ก็มีค่าใช้จ่าย  53  สตางค์ต่อแผ่น  พิมพ์  100  สำเนาค่าใช้จ่ายจะลดลงเหลือ  13  สตางค์ต่อแผ่น  และเหลือเพียง  4  สตางค์ต่อแผ่นเมื่อพิมพ์ถึง  1,000  แผ่น  เป็นต้น

                เครื่องถ่ายเอกสารทั่วไปผู้ผลิตจะรับประกันสินค้าภายใน  1  ปี  หรือ  100,000  แผ่น  ในขณะที่อายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลจะมีอายุใช้งานนานถึง  7  ปี  สาเหตุสำคัญที่ทำให้อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลยาวนานกว่าก็ คือระบบการทำสำเนาของเครื่องพิมพ์ดิจิตอลแทบไม่มีเรื่องของความร้อนเข้าไป เกี่ยวข้องเลย  ในขณะที่เครื่องถ่ายเอกสารจะต้องใช้หลอดไฟส่องสว่างความร้อนสูง  (ประมาณ  1,000  วัตต์)  เพื่อทำหน้าที่ในการสแกนต้นฉบับ  และจะต้องสแกนอยู่เช่นนั้นจนหมดสำเนาที่พิมพ์  นอกจากนั้นยังต้องใช้หลอดไฟความร้อนในการถ่ายเทความร้อนให้แก่ลูกกลิ้ง  เพื่ออบหมึกให้แห้งอีกด้วย  ความร้อนที่เกิดขึ้นในเครื่องถ่ายเอกสารนี่เอง  คือสาเหตุหลักที่ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง  อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องติดขัดบ่อย ๆ และยังไม่สามารถใช้งานต่อเนื่องตลอดทั้งวันได้  ในขณะที่เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลใช้ความร้อนจาก  Thermal  Head  ในการปรุไขเพื่อเป็นแผ่นแม่พิมพ์เพียงครั้งเดียว  หลังจากนั้นไม่ว่าจะทำสำเนาอีกกี่แผ่นก็ตาม  จะมีเพียงกลไกขับเคลื่อนเท่านั้นที่ทำงานอยู่เมื่อไม่มีความร้อน  ปัญหาจุกจิกต่อเนื่องก็ไม่มี  เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลจึงสามารถทำงานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องหยุดพักเลย

                ด้วยความที่เป็นระบบดิจิตอลทำให้เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลสามารถต่อพ่วงกับ คอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่มีปัญหาโดยการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงพิเศษ  (Computer  Interface)  เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลกับเครื่อง คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน  จะทำให้เครื่องพิมพ์มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น  โดยไม่ต้องใช้ต้นฉบับ

                นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอีกหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ตามลักษณะงานที่แตกต่างกัน  เช่น  เครื่องเรียงกระดาษ  ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ  ลูกไม่เปลี่ยนสี  เป็นต้น  ทำให้การลงทุนคุ้มค่ายิ่งขึ้น

 

 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล  Blue Print

 

 

 

Visitors: 238,610