เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น Kyocera TA-5501i (55แผ่น/นาที)

 • เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชั่นทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (option)
 • แบบตู้เซมิ-คอนโซล ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ใช่ผงแม่เหล็ก และไม่ทา ลายสิ่งแวดล้อม
 • รองรับงานได้สูงสุดเดือนละ 200,000 แผ่น
 • ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดำ 55 แผ่น (A4), ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A5R – A3 (12” x 18” for Print)
 • ความเร็วหน่วยประมวลผล P1022 (Dual Core)/ 800MHz
 • ความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, Grayscale 256 Level
 • ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ DP-772 (Dual Scanning) บรรจุได้ 175 แผ่น (35-220 g/m2)
 • แม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon Drum มีความทนทานใช้งานได้ 6 แสนมิเตอร์
 • ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 23 วินาที, ความเร็วแผ่น แรก 3.8 วินาที
 • ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา
 • หน่วยความจา มาตรฐาน (Memory)ในเครื่อง 2GB Ram + 160 GB HDD
 • ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น (ปรับอิสระ A5R-A3, 12” x 18”, ความหนากระดาษ 60-220 แกรม) สูงสุด 4
 • ถาด ( Option PF-730 (B) พร้อมช่องป้อนป้อนมือต่างหากอีก 150 แผ่น (ปรับอิสระ A6R-A3 ความหนากระดาษ 60-
 • 300 แกรม, Banner Print ยาวสูงสุด 1.20 เมตร (Print) ความหนากระดาษ 136 แกรม – 163 แกรม)
 • จอภาพสีแสดงคา สั่งแบบสัมผัสขนาด 8.5 นิ้ว (INTELLIGENT CONTROL PANEL) แบบ SWIVEL Type การใช้
 • งานแบบ SMART PHONE หรือ TABLET และสามารถปรับระดับการมองได้ 2 ระดับ
 • อัตราส่วนการถ่ายย่อ -ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมย่อ 4 ระดับ ขยาย 4 ระดับ
 • สามารถย่อ -ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
 • Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ
 • Auto Paper Selection เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
 • Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจา โดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวตั้งจำนวนสำเนาได้
 • Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดำ / Mirror คือการถ่ายภาพกลับ ซ้าย-ขวา
 • Program Memory สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจำได้ 50 โปรแกรม
 • Collate Offset (Electronic Sort) การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 999 ชุดโดยอัตโนมัติ
 • Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสา เนาได้ถูกต้อง
 • Combine Mode การถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผ่น เดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า
 • Page Number การพิมพ์ลำดับเลขจำนวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp
 • Margin Shift การเลื่อนขอบสา เนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้-18 ถึง +18 ม.ม
 • สามารถเลื่อนภาพมาอยู่กึ่งกลางกระดาษ (Centering) ได้  TASKalfa 4501i
 • Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่ายทา ปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
 • Border Erase Mode การลบขอบด าของสำเนาเลือกได้ได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือลบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง
 • หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 ม.ม
 • Duplex Mode การถ่ายทำสำเนากลับหน้าหลังอัตโนมัติ ความหนากระดาษ 60-256 แกรม
 • Split Copy การถ่ายสำเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
 • OHP Back การถ่ายแผ่น ใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่น ใสเปล่าก็ได้
 • Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนใช้สามารถตั้งได้1,000 รหัส หรือ
 • สามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วย  ID Card
 • Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพนักงานเก่าจำนวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจา
 • Booklet Copy การถ่ายทา เอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ
 • Repeat copy ระบบการถ่ายซ้ำ เพิ่มเติมจากงานที่ถ่ายเสร็จแล้วซึ่งไม่จำเป็นต้องอ่านต้นฉบับใหม่อีกครั้ง
 • Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้ำ หลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทา นามบัตร
 • Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน
 • Accessibility Display เป็นฟังส์ชั่นช่วยให้อักษรหน้าจอใหญ่ขึ้นเพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้บริหาร
 • Help เป็นโปรแกรมแนะนา การใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • คุณสมบัติเลเซอร์พริ้นเตอร์ (Network Printer)
 • ความเร็วในการพิมพ์ 55 แผ่น ต่อนาที A4 (B/W)
 • ความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi/ 8 Bit/Dot, Grayscale 256 Level
 • ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6,PJL,KPDL 3(PostScript 3 compatible), XPS
 • การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface
 • Network Print / Support Protocols : TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
 • รองรับในระบบปฏิบัติการของ WINDOWS OS, Novell OS, MAC OS, UNIX OS
 • Security Water Mark เป็นระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้ำโดยสำเนาที่ถ่ายซ้ำจะขึ้นลายน้ำมาอย่างเห็นชัด
 • BANNER Printing สามารถสั่งพิมพ์งานได้ยาวถึง 1.20 เมตร (Max 304.8 mm x 1220 mm)
 • Security Print , E-mail Printing, Internet Printing, USB Direct Print
 • คุณสมบัติ สแกนเนอร์ Multiple “Scan To” Location
 • ความเร็วในการสแกน 160/80 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 with DP-772 Dual Scan
 • สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3 (11” x 17”)
 • สามารถปรับความเข้มจางในการสแกนได้ 13 ระดับ
 • ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 level/ Color)  TASKalfa 4501i
 • Scan-TO-PC/SMB/FTP ได้สูงสุด 2,000 address, max 10 address/ group
 • Scan-TO-EMAIL ได้สูงสุด 2,000 address, max 500 address/ group
 • Scan-TO-USB, TWAIN Scanning
 • Sent and Print, Sent and Store เป็นฟังส์ชั่นสั่งสแกนงานพร้อมพิมพ์หรือเก็บงานในครั้งเดียว
 • รูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG , XPS, High Comp PDF
 • โปรแกรมการจัดการ KM-NET Viewer, TWAIN Source, Paper Port

 

 

฿195,000
จำนวน:
Visitors: 614,859