เกี่ยวกับเรา

* ตัวแทนจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG อย่างเป็นทางการ  และพร้อมได้รับเกียรติจากทาง THAI SAMSUNG  ELECTRONIC ให้เป็นศูนย์บริการอะไหล่และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ SAMSUNG

* ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA อย่างเป็นทางการ      

* สาขา SVENG IT SOLUTION CO.,LTD ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

* ตัวแทนจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox และศูนย์บริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

* ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมัลติฟังค์ชั่น Panasonic

 

 

Visitors: 197,615