วิธีการสั่งซื้อ

 

แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

กรุณาใส่ข้อมูลการสั่งซื้อด้านล่างนี้ให้ครบทุกช่อง

 

 

รับชำระด้วยเงินสดตอนรับสินค้าหรือผ่านทางธนาคาร  

ธนาคารกรุงเทพ  สาขา : ถนนรามอินทรา  บัญชี : กระแสรายวัน 

ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

เลขที่บัญชี : 187-3-07846-1

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา : ท่าอากาศยานดอนเมือง  บัญชี : ออมทรัพย์  

ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 

เลขที่บัญชี : 883-2-00229-2

 

                                         

 

 

 

 

 

 สมาร์ท โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จดทะเบียนการค้าและอยู่ในระบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมายาวนานกว่า 10 ปี

 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551  มั่นใจในการโอนเงินชำระค่าสินค้าได้

                                         

 

 

 

 

 

Visitors: 614,859