เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบมัลติฟังก์ชั่น Toshiba e-studio 2500AC

คุณสมบัติถ่ายเอกสาร (Copy)    

 1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ 4 หัวอ่าน ชนิดใช้ผงหมึกแห้ง
 2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)
 3. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 4 GB และฮาร์ดดิส 320 GB
 4. ความเร็วในการประมวลผล 1.33 GHz (Dual Core Processor)
 5. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.
 6. ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 พร้อมฟังก์ชั่นถ่ายแทรกงานเร่งด่วน (INTERRUPT)
 7. ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาดๆละ 550 แผ่น พร้อมถาดป้อนกระดาษด้านข้างวางได้ 100 แผ่น
 8. ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (RADF) วางต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ
 9. ชุดกลับสำเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ (DUPLEXING UNIT)
 10. หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 9 นิ้วสะดวกต่อการมองเห็นและใช้งานสัมผัส
 11. รองรับขนาดต้นฉบับตั้งแต่ A6 - A3
 12. รองรับขนาดกระดาษสำเนาตั้งแต่ A6 – A3 และขนาดใหญ่พิเศษ 305 – 1,200 ม.ม. (BANNER) ความหนาตั้งแต่ 52 – 280 แกรม
 13. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 5.9 วินาที (ขาว/ดำ) และ 7.8 วินาที (สี)
 14. ระบบย่อ – ขยาย 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม – ลดได้ครั้งละ 1%
 15. ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติ (AUTO) และสามารถปรับตามความต้องการได้อีก 11 ระดับ
 16. ระบบเลือกขนาดสำเนาอัตโนมัติ (AUTO PAPER SELECTION)
 17. ระบบปรับลดพื้นหลังสำเนา (BACKGROUND ADJUSTMENT) ทำให้เอกสารแลดูสะอาดต่อการอ่านและประหยัดผงหมึก
 18. ระบบถ่ายข้ามหน้าเอกสารเปล่า (OMIT BLANK PAGE) กรณีถ่ายสำเนาหน้า-หลังด้วยประหยัดค่าใช้จ่าย
 19. ระบบถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ (ELECTRONIC SORT)
 20. ระบบถ่ายเอกสารให้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (MAGAZINE SORT)
 21. ระบบพิสูจน์สำเนา (PROOF COPY) กรณีถ่ายเอกสารจำนวนมากโดยเครื่องจะถ่ายออกมาให้หนึ่งชุดเพื่อตรวจเช็คก่อนถ่ายงานที่เหลือ ช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่าย
 22. ระบบถ่ายประทับลำดับเลขหน้าสำเนา วันที่ และเวลา
 23. ระบบแสดงสิทธิผู้ใช้งานตั้งได้ 1,000 รหัส (ID CODE) ด้วยเลขรหัส 5 หลักและสามารถกำหนดจำกัดปริมาณการใช้งานทั้งสีและขาว/ดำของแต่ละรหัสได้
 24. ระบบตั้งคำสั่งงานที่ใช้ประจำตั้งได้ถึง 12,060 คำสั่งงาน (TEMPLATE)
 25. ระบบตั้งประหยัดพลังงาน 2 ชั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อช่วยประหยัดค่าพลังงาน (ENERGY SAVE MODEและระบบ SUPER SLEEP MODE ที่ใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์)
 26. ระบบตรวจเช็คปริมาณผงหมึกคงเหลือทั้ง 4 สีในเครื่อง (TONER REMAIN MODE)
 27. ระบบถ่ายเอกสารคุณภาพตามชนิดของต้นฉบับเช่น TEXT, TEXT/PHOTO และ PHOTO
 28. ระบบถ่ายบัตรประชาชน (ID CARD) โดยไม่ต้องป้อนหรือกลับสำเนาด้วยมือ

 

          คุณสมบัติเน็ทเวอร์คพริ้นท์ (Network Print)   

 1.  ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)
 2. ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi./1200 x 1200 dpi (PS3) และ 3600 x 1200 dpi. (B/W with smoothing, PS3)
 3. ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL5/PCL6, PostScript, XPS
 4. รองรับการต่อเชื่อมในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: 10/100/1000 Base-T
 5. 5. รองรับภาษาในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: TCP/IP (iPv4/iPv6), IPX/SPX, Ether Talk, NetBIOS over TCP/IP
 6. รองรับระบบปฎิบัติการ(OS) :  Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Windows Server 2008/2012, Mac OS x 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10

                       /10.11, UNIX, Linux   

 1. สามารถพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Memory (Flash Drive)
 2. สามารถสั่งพิมพ์รวมหน้าเอกสารเช่น 2 in 1, 4 in 1
 3. รองรับการพิมพ์งานขนาดกระดาษพิเศษ 305 x 1200 ม.ม. (BANNER)
 4. ระบบคำสั่งในการพิมพ์
 • Private Print : การใส่รหัสส่วนตัวเพื่อสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องสำหรับงานพิมพ์ที่เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ
 • Hole Print : การสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องแต่ไม่ต้องใส่รหัสใดๆ ป้องกันเอกสารปะปนกับงานอื่น
 • Print to e-Filing : สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้บนฮาร์ดดิสในเครื่อง
 1. สามารถตั้งคำสั่งงานพิมพ์ที่ใช้ประจำได้ของแต่ละผู้ใช้งาน (SAVE PROFILE)

              

       คุณสมบัติเน็ทเวอร์คสแกน (Network Scan)

 1. ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4, 300 dpi. ทั้งสีและขาว/ดำ)
 2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x600 dpi.และสามารถกำหนดระดับความละเอียดได้เช่น 100,150,200,300,400 หรือ 600 dpi.
 3. ระบบ Preview Scan สามารถดูภาพสแกนบนหน้าจอเครื่องก่อนสแกนจริง
 4. รูปแบบไฟล์สแกน JPEG, PDF, TIFF, XPS
 5. คำสั่งในการสแกน
 • Scan to file
 • Scan to Email
 • Scan to e-Filing
 • Scan to URL
 • Scan to USB Memory (Flash Drive)
 • Scan to Server
Visitors: 201,384