เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น Toshiba e-studio 2309A (23แผ่น/นาที)

คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร                                                                                                     

 1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 23  แผ่นต่อนาที (A4)
 2. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 18  วินาที
 3. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 4   วินาที
 4. หน่วยความจำมาตรฐาน 512 MB
 5. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi
 6. ตั้งจำนวนถ่ายเอกสารต่อเนื่อง  1 - 999
 7. หน้าจอแสดงผลแบบ  LCD  สามารถปรับความเข้มจางหน้าจอได้
 8. ถาดบรรจุกระดาษ  250  แผ่น พร้อมถาดด้านข้างวางได้  100 แผ่น
 9. ปรับความเข้ม -  จางอัตโนมัติและปรับตามต้องการได้ถึง  9 ระดับ
 10. ระบบย่อ - ขยาย  25% - 400%   และปรับเพิ่ม  - ลดได้ครั้งละ  1%
 11. รองรับต้นฉบับเอกสารและสำเนาตั้งแต่ขนาด  A6 - A3
 12. สามารถตั้งรหัสผู้ใช้งานได้ถึง 100  รหัส
 13. มีระบบถ่ายแยกเรียงชุดสำเนาเอกสารได้ถึง 999  ชุด  พร้อมทั้งแบบทับซ้อนและไขว้ 90 องศา (Sort & Rotate Sort)
 14. ระบบจ่ายหมึกแบบหมุนเวียน 100% ไม่ทำให้เหลือกากหมึกทิ้ง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
 15. รองรับความหนาของกระดาษสำเนาได้ตั้งแต่ 52  - 216  แกรม

คุณสมบัติในการปริ้นท์ (์Network Print)

 1. ความเร็วในการพิมพ์ 23  แผ่นต่อนาที (A4)
 2. ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์เป็นระบบ GDI
 3. ความละเอียดในการพิมพ์ 2400 x 600 dpi (with smoothing)
 4. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows

คุณสมบัติในการสแกนสีและขาว-ดำ (Network Scan)

 1. 1. ความเร็วในการสแกน 25  แผ่นต่อนาที (ขาว/ดำ) และ  22  แผ่นต่อนาที (สี), (A4)
 2. ความละเอียดในการสแกน600 x 600 dpi. สแกนต่อเนื่องได้ 150 แผ่น/ครั้ง สามารถสแกนเอกสารได้ถึงขนาด A3
 3. ชนิดของไฟล์ในการสแกน PDF, TIFF, JPEG
Visitors: 252,394