เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ยี่ห้อ Blue Print BPS-301

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

Blue Print Solution รุ่น BPS-301

1.    เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติพร้อมตู้รองเครื่อง

2.    หน้าจอแสดงคำสั่งด้วยระบบจอ LCD ตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านง่าย

3.    สามารถอ่านต้นฉบับที่เป็นหนังสือ รูปเล่ม และวัตถุ 3 มิติ

4.    สามารถรับต้นฉบับได้ถึงขนาด A3

5.    ให้ความละเอียดในการรับภาพที่ 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว

6.    มีเนื้อที่การพิมพ์สำเนาได้ขนาดใหญ่สุด A3

7.    ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 48 วินาที

8.    สามารถปรับระดับความเร็วในการพิมพ์ได้ตั้งแต่ 45-130 แผ่นต่อนาที

9.    สามารถย่อ-ขยายได้ 8 ระดับ 70%, 81%, 87%, 94%, 100%, 115%, 122%, 141%

10. สามารถย่อ-ขยายได้ตั้งแต่ 50-200% และสามารถย่อ-ขยายได้ครั้งละ 1%

11. รองรับกระดาษได้ตั้งแต่ 40-210 แกรม

12. มีระบบทางเดินกระดาษสั้นเพื่อลดปัญหากระดาษติดบ่อย

13. มีปุ่มรีดกระดาษอัตโนมัติ เมื่อมีปัญหากระดาษติดในเครื่อง

14. มีแผงหน้าปัดแสดงสัญญาณให้ทราบเมื่อเครื่องขัดข้อง เช่น หมึกหมด กระดาษหมด มาสเตอร์หมด

15. สามารถเปลี่ยนสีหมึกได้ 12 สี โดยการเปลี่ยนชุดลูกโม่สี (อุปกรณ์เสริม)

16. สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1-9999 แผ่น

17. มีระบบปรับความเข้มจางได้ 5 ระดับ Lighter, Light, Normal, Dark, Darker

18. ถาดป้อนกระดาษบรรจุได้ 1,200 แผ่น

19. ถาดรองรับกระดาษทางออกสามารถรับได้ 1,500 แผ่น

20. มีลูกยางดึงกระดาษถึง 5 ลูกเพื่อป้องกันกระดาษติด

21. มีลมเป่าทางออกเพื่อลดปัญหากระดาษซ้อน และทำให้หมึกแห้งเร็ว

22. มีปุ่มสำหรับทำมาสเตอร์และแยกคำสั่งพิมพ์ออกจากกัน เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการทำสำเนา

23. ใช้กระแสไฟฟ้า 220V AC, 50Hz

24. รับประกันเครื่อง 1 ปี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง (หมึก มาสเตอร์ ลูกยางดึงกระดาษ)

25. สามารถต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง (USB Interface)

26. มีระบบทำต้นฉบับย่อ 2 ลง 1 (Two in One)

27. มี Memory mode สามารถบันทึกงานที่พิมพ์สำเนาอยู่เป็นประจำได้

28. Security function สามารถตั้งรหัสล็อคเพื่อความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล

29. สามารถเลื่อนขอบซ้ายขวาได้ตั้งแต่ 10-20 มม. (Printing Position Adjustment)

30. สามารถจัดเรียงชุดได้ (option)

Visitors: 205,244