เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ยี่ห้อ Blue Print BPS-201

 


คุณสมบัติ

1.         เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติพร้อมตู้รองเครื่อง

2.         ความละเอียดในการสร้างภาพ 300  x 400 dpi.

3.         พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาขนาดใหญ่สุด B4 (250 x 356 ม.ม.)

4.         สามารถรองรับต้นฉบับใหญ่สุดถึงขนาด A3 (297 x 420 ม.ม.)

5.         รองรับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น รูปภาพ หรือรูปภาพพร้อมลายเส้นในต้นฉบับเดียวกันทั้งเป็นแผ่นและเล่ม

6.         หน้าจอ LCD แสดงคำสั่งงานและแจ้งเตือนเครื่องเกิดปัญหาขัดข้องเช่น หมึกหมด กระดาษหมด กระดาษติด

       กระดาษไขหมด

7.         สามารถปรับระดับความเข้ม – จางได้ 5 ระดับ (Lighter, Light, Normal, Dark, Darker)

8.         สามารถปรับระดับความเร็วในการพิมพ์ได้ตั้งแต่ 60 – 120  แผ่นต่อนาที

9.         ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 50 วินาที

10.    ระบบย่อ-ขยายได้  7  ระดับ (ย่อ 4 ระดับ, 70%, 81%, 87% , 94%  และขยาย 3 ระดับ, 115%, 122%, 141%)

11.    ระบบซูมย่อ-ขยายได้ตั้งแต่ 50% - 200% และปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1%

12.    รองรับกระดาษสำเนาหนาได้ตั้งแต่ 40 - 210 แกรม

13.    มีระบบทางเดินกระดาษสั้นเพื่อลดปัญหากระดาษติดบ่อย

14.    มีปุ่มรีดกระดาษสำเนาออกอัตโนมัติ เมื่อมีปัญหากระดาษติดในเครื่อง

15.    สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1 - 9,999  แผ่น

16.    ถาดป้อนกระดาษบรรจุได้ 1,000 แผ่น

17.    ถาดรองรับกระดาษทางออกสามารถรับได้ 1,200 แผ่น

18.    มีลูกยางดึงกระดาษถึง 5 ลูกเพื่อป้องกันกระดาษติด

19.    มีระบบพัดลมเป่าทางออกกระดาษสำเนาเพื่อลดปัญหากระดาษซ้อน และทำให้หมึกแห้งเร็ว

20.    มีปุ่ม Energy Save สำหรับปิดพักเครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน

21.    ใช้กระแสไฟฟ้า 220V AC, 50Hz

22.    สามารถต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง (USB Interface)

23.    มีปุ่ม Paper Separation สำหรับปรับการกดกระดาษทางเข้าตามความหน้าของกระดาษที่ใช้

24.    มีปุ่มปรับระดับการยกตัวของสำเนาทางออก 3 ระดับเพื่อช่วยลดปัญหาสำเนาติดซ้อนกัน

 

 

Visitors: 264,735