เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ยี่ห้อ Blue Print BPS-101

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

Blue Print Solution รุ่น BPS-101

 

1.         เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติพร้อมตู้รองเครื่อง

2.         ความละเอียดในการสร้างภาพ 300  x 400 dpi.

3.         พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ขนาดใหญ่สุด B4

4.         สามารถรองรับต้นฉบับได้ถึงขนาด A3

5.         รองรับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น รูปภาพ หรือรูปภาพพร้อมลายเส้นในต้นฉบับเดียวกันที่เป็นแผ่น

6.         หน้าจอ LCD แสดงคำสั่งงานและแจ้งเตือนเครื่องเกิดปัญหาขัดข้องเช่น หมึกหมด กระดาษหมด กระดาษติด

       กระดาษไขหมด

7.         สามารถปรับระดับความเข้ม จางได้ 5 ระดับ (Lighter, Light, Normal, Dark, Darker)

8.         สามารถปรับระดับความเร็วในการพิมพ์ได้ตั้งแต่ 50 – 120  แผ่นต่อนาที

9.         ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรกไม่ต่ำกว่า  40  วินาที

10.     ระบบย่อ-ขยายได้  7  ระดับ (ย่อ 4 ระดับ, 70%, 81%, 87%, 94% และขยาย 3 ระดับ, 115%, 122%, 141%)

11.     ระบบซูมย่อ-ขยายตั้งแต่ 50% - 200% และปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1%

12.     รองรับกระดาษได้ตั้งแต่ 40 - 210 แกรม

13.     มีระบบทางเดินกระดาษสั้นเพื่อลดปัญหากระดาษติดบ่อย

14.     มีปุ่มรีดกระดาษสำเนาออกอัตโนมัติ เมื่อมีปัญหากระดาษติดในเครื่อง

15.     สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1 - 9,999  แผ่น

16.     ถาดป้อนกระดาษบรรจุได้ 1,000 แผ่น

17.     ถาดรองรับกระดาษทางออกสามารถรับได้ 1,200 แผ่น

18.     มีลูกยางดึงกระดาษถึง 5 ลูกเพื่อป้องกันกระดาษติด

19.     มีระบบพัดลมเป่าทางออกกระดาษสำเนาเพื่อลดปัญหากระดาษซ้อน และทำให้หมึกแห้งเร็ว

20.     มีปุ่ม Energy Save สำหรับปิดพักเครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน

21.     ใช้กระแสไฟฟ้า 220V AC, 50Hz

22.     สามารถต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง (USB Interface)

23.     Security function สามารถตั้งรหัสล็อคเครื่องเพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาใช้งานเครื่อง

24.     มีปุ่ม Paper Separation สำหรับปรับการกดกระดาษทางเข้าตามความหนาของกระดาษที่ใช้

25.     มีปุ่มปรับระดับการยกตัวของสำเนาทางออก 3 ระดับเพื่อช่วยลดปัญหาสำเนาติดซ้อนกัน


Visitors: 234,097